Kamerbrief over stand van zaken energietransitie glastuinbouw

Minister Adema (LNV) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken rondom de glastuinbouw. In het bijzonder de stand van zaken van de uitvoering van klimaatafspraken. De vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) had 2 verzoeken hierover ingediend.

Kamerbrief over stand van zaken energietransitie glastuinbouw (PDF | 6 pagina's | 355 kB)