Effecten aanpassing energieheffingen glastuinbouw 2025-2030

Onderzoek naar de directe kosteneffecten van de voorgestelde maatregelen voor de glastuinbouw op sectorniveau, op bedrijfsniveau en bedrijfstypeniveau.

Effecten aanpassing energieheffingen glastuinbouw 2025-2030 (PDF | 56 pagina's | 898 kB)