Antwoorden Kamervragen over de Nederlandse positie ten aanzien van de SLAPPs richtlijn

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van het onderzoek 'Shutting out criticism: how SLAPPS threaten European democracy' door de Coalition Against SLAPPS in Europe (CASE). Het Tweede Kamerlid Sjoerdsma (D66) had de vragen gesteld.