Kamerbrief bij Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie

Minister Harbers (IenW) stuurt de Tweede Kamer het Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (NUP KA). Daarbij bespreekt hij de uitgangspunten van het programma en de prioriteiten die eruit voortkomen . Ook gaat hij in op de opgaven per domein: water, landbouw, natuur en milieu, mens en cultuur, wonen en werken.

Kamerbrief bij Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie