Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Slimmer, intensiever, voor en door iedereen

Het Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie (NUP KA) geeft inzicht in wat Nederland op dit moment (2023) doet op het gebied van klimaatadaptatie, wat er nog moet gebeuren en wat nodig is om te versnellen. Het document laat daarmee de aanpak zien van de uitvoering van de Nationale klimaatadaptatiestrategie (NAS).

Nationaal Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Slimmer, intensiever, voor en door iedereen