1e en 2e pakket coronamaatregelen

Gemeenten hebben aangegeven dat zij graag inzicht krijgen in de compensatie die elke gemeente ontvangt voor het 1e en 2e coronapakket.

Hoewel alle bijdragen of in de aanvullende brief juni 2020 of in de septembercirculaire 2020 zijn gepubliceerd, was nog geen totaaloverzicht voor de coronapakketten beschikbaar.

In de onderstaande bijlage is dit overzicht met alle bedragen per gemeente voor het eerste coronapakket en het tweede coronapakket opgenomen. Het overzicht bevat ook de totalen.

De bedragen van het 1e coronapakket zijn op basis van de stand aanvullende brief juni 2020. De bedragen van het 2e coronapakket zijn op basis van de stand septembercirculaire 2020.