Documentatie informatievoorziening keten inburgering

Om de uitvoering van de Wet inburgering 2021 mogelijk te maken zijn ketenproducten op het gebied van informatievoorziening gerealiseerd. Deze pagina bevat de meest recente versie van deze ketenproducten.

Documenten Ketenarchitectuur inburgering

Eindrapport ketenproces en gegevensuitwisseling

Informatiemodel keten inburgering