Voortgangsrapportage implementatie Nationaal Actieplan Vrouwen Vrede en Veiligheid over 2021

Dit document beschrijft de voortgang van het 4e Nationaal Actieplan 1325 in 2021. 1325 staat voor resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Deze resolutie gaat over de status, rechten en positie van vrouwen in relatie tot vrede en veiligheid.

Voortgangsrapportage implementatie Nationaal Actieplan Vrouwen Vrede en Veiligheid over 2021 (PDF | 24 pagina's | 356 kB)