Geannoteerde agenda van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken 28-29 januari 2021

De agenda richt zich onder meer op het hernieuwd Europees beleid voor Migratie en Asiel en op de toekomst van Schengen. Daarnaast bevat de agenda enkele punten op het gebied van Justitie, Grondrechten en Burgerschap.