Wat was de impact van corona op de kernvakken in het primair onderwijs?

Het rapport bevat een statistische analyse van toetsscores voor spelling, rekenen en begrijpend lezen.

Wat was de impact van corona op de kernvakken in het primair onderwijs? (PDF | 22 pagina's | 2,0 MB)