Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 3 en 4 februari 2022

Verslag van de bijeenkomst van de informele Raad Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) op 3 en 4 februari 2022.

Verslag van de informele bijeenkomst van de Raad Justitie en Binnenlandse Zaken, 3 en 4 februari 2022 (PDF | 7 pagina's | 297 kB)

De volgende onderwerpen kwamen aan de orde:

  • cybercrime simulatie;
  • veiligheid Europese grenzen;
  • toekomst van civiele bescherming in Europa met het oog op klimaatverandering;
  • bestrijding van terrorisme en radicalisering;
  • pact op asiel en migratie;
  • bestrijding van haatzaaien;
  • mechanismen om het publiek te informeren in geval van kinderontvoeringen;
  • Erkenning van ouderschap binnen de Europese Unie (EU).