Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied

In de startnotitie van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) wordt onder andere aandacht besteed aan de terugdringing van de stikstofuitstoot en de verbetering van de natuurkwaliteit.

Startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied (PDF | 78 pagina's | 1,6 MB)