Geschillenregelingen medezeggenschap po-vo-mbo-hbo

Bijlage bij het rapport 'Wettelijke kaders van de medezeggenschap in het onderwijs'.De bijlage geeft een overzicht voor de geschillenregeling in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, hoger onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Geschillenregelingen medezeggenschap po-vo-mbo-hbo (PDF | 3 pagina | 47 kB)