In het licht van de geschiedenis

Bijlage bij het rapport 'Wettelijke kaders van de medezeggenschap in het onderwijs'. De bijlage geeft een korte wetshistorische uitleg over medezeggenschapsverschillen tussen de verschillende sectoren van het onderwijs.

In het licht van de geschiedenis (PDF | 15 pagina's | 817 kB)