Drie jaar na Roemer: Jaarrapportage arbeidsmigranten 2023

Het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten onder leiding van Emile Roemer heeft in 2020 aanbevelingen gedaan om de positie van arbeidsmigranten in Nederland te verbeteren en misstanden tegen te gaan. Deze jaarrapportage beschrijft de voortgang van de uitvoering van deze aanbevelingen in 2023.

Drie jaar na Roemer: Jaarrapportage arbeidsmigranten 2023