Documenten - Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

6.921 documenten van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Abonneren op documenten van deze organisatie

Projectenoverzicht Sint Eustatius

Een overzicht van de projecten die actief of reeds afgerond zijn.

Publicatie | 29-06-2022

Kamerbrief over aanpak woondiscriminatie

Minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de 2e landelijke ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-06-2022

Kamerbrief bij 2e nota van wijziging wetsvoorstel implementatie EU-klokkenluidersrichtlijn

Minister Bruins Slot (BZK) informeert de Tweede Kamer over de 2e nota van wijziging bij het wetsvoorstel ter implementatie van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-06-2022

Aanbiedingsbrief bij antwoorden Kamervragen 1e suppletoire begrotingen 2022 ministerie van BZK

Minister Bruins Slot (BZK) biedt de Tweede Kamer de antwoorden aan op vragen over de 1e suppletoire begrotingen van het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 29-06-2022

Tekst Wet bescherming klokkenluiders na 2e nota van wijziging

Doorlopende tekst van de Wet bescherming klokkenluiders na verwerking van de wijzigingen uit de 2e nota van wijziging.

Besluit | 29-06-2022

Kamerbrief over 9de voortgangsrapportage over de bestuurlijke ingreep Sint Eustatius

Staatssecretaris Van Huffelen (Koninkrijksrelaties en Digitalisering) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 29-06-2022

2e nota van wijziging wetsvoorstel implementatie EU-klokkenluidersrichtlijn

Wijziging van het voorstel van wet tot wijziging van de Wet Huis voor klokkenluiders en enige andere wetten ter implementatie van ...

Kamerstuk: Nota van wijziging | 29-06-2022

Antwoorden op Kamervragen over 1e suppletoire begroting 2022 van Koninkrijksrelaties en het BES-fonds

Minister Bruins Slot (BZK) stuurt de Tweede Kamer de antwoorden op een lijst van vragen over de wijziging van de begrotingsstaten ...

Kamerstuk: Kamervragen | 29-06-2022

Antwoorden op Kamervragen over het artikel `Beschouw de burger als volwaardige gesprekspartner`

Minister Bruins Slot (BZK) geeft antwoord op vragen over het artikel `Beschouw de burger als volwaardige gesprekspartner`. Het ...

Kamerstuk: Kamervragen | 28-06-2022

Kamerbrief met kabinetsreactie beleidsdoorlichting 2015-2020 artikel 4.1 BZK-begroting Energietransitie en duurzaamheid

Minister De Jonge (VRO) stuurt de Tweede Kamer de kabinetsreactie op de beleidsdoorlichting van artikel 4.1 van begroting VII ...

Kamerstuk: Kamerbrief | 28-06-2022