Prinsjesdag 2023: extra inzet op de huurtoeslag, doorbouwen en woningverbetering

Als koopkrachtmaatregel voor de laagste inkomens, verhoogt het kabinet de huurtoeslag met ruim € 30 per maand voor 1,5 miljoen huishoudens. Daarnaast zijn er extra miljoenen beschikbaar voor investeringen in betaalbare woningen. Dit staat in de begroting volkshuisvesting voor komend jaar die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde.

Voor investeringen in de bouw van betaalbare nieuwbouwwoningen is via de startbouw-impuls en de zesde tranche van de Woningbouwimpuls extra geld beschikbaar. De Startbouwimpuls wordt verhoogd van € 250 miljoen naar € 300 miljoen. Projecten die vast dreigen te lopen door veranderde economische omstandigheden kunnen door een bijdrage uit de Startbouwimpuls vlot getrokken worden. Voor de zesde tranche van de Woningbouwimpuls is € 300 miljoen uitgetrokken. Nog voor de zomer van volgend jaar zullen de projecten die hiervoor geld ontvangen bekend worden. 

Minister de Jonge: “Te veel mensen hebben hoge maandelijkse lasten en kunnen geen betaalbare woning vinden. Daar komt bij dat onze bevolking de komende jaren groeit én de omstandigheden om te bouwen niet makkelijker zijn geworden. We kunnen ons op het gebied van volkshuisvesting geen stilstand permitteren. Onze taak is fors; tot en met 2030 moeten er 981.000 woningen bij komen, waarvan tweederde betaalbaar voor mensen met een laag- of middeninkomen. Daarom blijven we ook komend jaar met meer tempo en meer regie doorbouwen en werken we aan het verbeteren van de betaalbaarheid.” 

Koopkracht en betaalbaar wonen

Het kabinet reserveert een bedrag van € 750 miljoen om de laagste inkomens meer huurtoeslag te kunnen geven. Ongeveer 1,5 miljoen huishoudens, onder wie 300.000 gezinnen, krijgen zo extra ondersteuning bij het betalen van hun maandelijkse lasten. Daarnaast bereidt minister De Jonge wetgeving voor waardoor circa 116.000 huishoudens voor het eerst recht krijgen op huurtoeslag. 

Middeninkomens moeten vaker een betaalbare huurwoning kunnen vinden. Daarom gaat de voorbereiding van het wetsvoorstel betaalbare huur door. Met dit wetsvoorstel kan de huur van ruim 300.000 middenhuurwoningen op termijn met gemiddeld met € 190 omlaag. 

Doorbouwen op meer locaties

Provincies, gemeenten en Rijksoverheid gaan onverminderd verder met de uitvoering van de Woondeals. Hierin staan afspraken over de hoeveelheid te bouwen woningen, voor wie en op welke locaties er gebouwd wordt. Overheid en marktpartijen kijken met de regio’s bovendien welke plekken nog meer geschikt kunnen zijn om grootschalige bouw te ontwikkelen. Regio’s die extra woningen willen realiseren kunnen ook rekenen op extra ondersteuning. Door het wetsvoorstel regie op de volkshuisvesting krijgen overheden het juiste gereedschap om nu en in de toekomst te sturen op hoeveel, voor wie en waar gebouwd wordt. De voorbereiding voor dit wetsvoorstel gaat door.
 

Isolatie in kwetsbare dorpen en wijken via gemeenten

In het begrotingsvoorstel van BZK wordt ook € 425 miljoen vrijgemaakt voor verduurzaming van woningen in kwetsbare dorpen en wijken. Dit geld is bedoeld voor het isoleren van woningen en het verlagen van de energierekening bij woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren en zal worden toegevoegd aan de middelen voor de lokale isolatieaanpak. Gemeenten met relatief veel kwetsbare woningeigenaren en complexe problematiek krijgen de meeste extra middelen per woning. Hieronder vallen in ieder geval de stedelijke focusgebieden en gemeenten in de grensregio’s.