Regeringscommissaris Omgevingswet

Kars de Graaf is regeringscommissaris Omgevingswet. Hij bewaakt de kwaliteit en eenheid van de Omgevingswet

Aanstelling regeringscommissaris

Per 1 januari 2024 is hoogleraar prof.mr.dr. Kars de Graaf aangesteld als regeringscommissaris Omgevingswet. Op diezelfde datum is de Omgevingswet ingegaan. Met de Omgevingswet worden de regels van het omgevingsrecht gebundeld in 1 stelsel. De regeringscommissaris valt onder de verantwoordelijkheid van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is benoemd voor 5 jaar.

Taken

De regeringscommissaris zorgt voor een optimale benutting van het wettelijk stelsel van de Omgevingswet. En doet voorstellen voor doorontwikkeling van dat stelsel. Hij voert daarvoor de volgende taken uit:

  • adviseren (gevraagd en ongevraagd) van de minister van BZK en andere betrokken bewindspersonen. De adviezen gaan over de kwaliteit, eenheid en doorontwikkeling van de regels (wettelijk stelsel) van de Omgevingswet. Ook doet hij voorstellen over deze onderwerpen;
  • signaleren van belangrijke ontwikkelingen rond het wettelijk stelsel van de Omgevingswet. En hiervoor politieke aandacht vragen;
  • samenwerken bij de hiervoor genoemde taken met de uitvoeringspraktijk, bestuur, wetenschap, en rechterlijke macht.

Over Kars de Graaf

Naast zijn functie als regeringscommissaris is Kars de Graaf werkzaam als:

  • hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen;
  • voorzitter van de Vereniging voor Milieurecht;
  • redactielid van het Tijdschrift voor Omgevingsrecht en annotator van het tijdschrift Milieu en Recht.
  • rechter-plaatsvervanger van de Rechtbank Noord-Nederland.
Vergroot afbeelding portretfoto van Kars de Graaf
Beeld: ©Rijksuniversiteit Groningen
Prof.mr.dr. Kars de Graaf, regeringscommissaris Omgevingswet

Contact

U kunt contact opnemen met Kars de Graaf over zijn werkzaamheden als regeringscommissaris via e-mail regeringscommissarisomgevingswet@minbzk.nl.  

Voor vragen over de werking en de uitvoering van de Omgevingswet kunt u contact opnemen met het Informatiepunt Leefomgeving.