25 jaar Pride: je mag zijn wie je wil zijn! Steun ambassades aan LHBTI wereldwijd

Ministeries

Een belangrijk speerpunt in het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken is dat LHBTI’s wereldwijd dezelfde rechten krijgen als ieder ander mens. Tijdens Pride Amsterdam, van 31 juli tot 8 augustus, vieren we diversiteit en vragen we aandacht voor gelijkheid. In dezelfde week vindt ook de Pride in Praag plaats. We bellen met de ambassade en vragen hen op welke manier zij hier aandacht aan besteden. ‘We willen dat iedereen zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt.’

Vergroot afbeelding Prague Pride
Markéta Peprná, Petra Koderová, Cas van der Horst en František Padour.

Cas van der Horst, werkt op de Nederlandse ambassade in Praag als tijdelijk zaakgelastigde en František Pad'our is op de ambassade verantwoordelijk voor pers & cultuur. Samen zorgen zij voor de steun van de ambassade aan Prague Pride, van 2 tot 8 augustus. Van der Horst is tevens voorzitter van LHBTI-netwerk Out There van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Waarom zijn Pride vieringen zo belangrijk voor het ministerie en ambassades?

Dit jaar bestaat Pride Amsterdam 25 jaar. Traditiegetrouw staat deze maand in het teken van events en festiviteiten in de stad. Met als hoogtepunt de Canal Parade, waar Buitenlandse Zaken de laatste jaren op de Rijksboot meevoer. Vanwege corona is er dit jaar geen Canal Parade. Desondanks zijn er verschillende activiteiten.

Cas: 'Ook wanneer er geen openlijke discriminatie tegen LHBTI’s zou zijn, is dat totaal iets anders dan acceptatie, gelijke kansen en mogelijkheden voor deze groep. Daarom is het zo belangrijk om actief beleid te laten zien om stappen te maken. Wanneer homoseksualiteit of afwijkende genderidentiteit een gezicht krijgt, wordt het meer acceptabel. Soms leidt het tot agressie, zoals wat er recent met Frédérique gebeurde in Amstelveen. Maar als je laat zien dat homoseksuelen ook familie hebben, kinderen opvoeden, een behulpzame buur of collega zijn, maakt dat acceptatie makkelijker.’

'Pride is een moment om te laten zien dat LHBTI’s onderdeel van de samenleving zijn. Dat er bij het ministerie van Buitenlandse Zaken LHBTI mensen werken. Dat zij bijdragen aan de diversiteit en inclusiviteit binnen onze organisatie. We kunnen laten zien dat we er zijn en dragen dat ook uit via onze ambassades in het buitenland. In verschillende steden wereldwijd vindt er in deze periode een Pride plaats.'

Vergroot afbeelding Cas van der Horst
Cas van der Horst tijdens de Prague Pride.

Wat doen de ambassades om gelijke rechten voor LHBTI personen te bevorderen?

Het ministerie van Buitenlandse Zaken moedigt ambassades actief aan om deel te nemen aan lokale Pride-evenementen. 'Het is echt nodig om dit onderwerp wereldwijd bespreekbaar maken. In veel landen, ver van Nederland, maar ook in Europa. Het is zorgelijk dat Hongarije wetgeving invoert die jongeren in het onderwijs en in de media moet afschermen van informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties. En ook dat Polen zogeheten LHBTI-vrije zones heeft gecreëerd. Als Nederlandse ambassade in buurland Tsjechië kunnen we actief meewerken aan de Prague Pride. Zo kunnen we een voorbeeld geven aan onze buurlanden.'

'Ambassades organiseren ook zelf evenementen', vertelt František. 'Zo hebben we het evenement ‘Pride Business Awards’ georganiseerd. Het was op dezelfde dag dat het Hongaarse verbod op 'homopropaganda' richting minderjarigen werd aangenomen. Dat de plaatsvervangend ambassadeur toen zijn zorgen uitte tijdens de bijeenkomst, was een grote steun voor de deelnemers.’

František: 'De Amerikaanse ambassade heeft een videoboodschap samengesteld waarin ambassadeurs in Praag een deel van de diplomatieke verklaring over gelijke rechten voor LHBTI’s- oplezen. Ook Nederland doet mee. Deze video is tijdens het openingsevenement van de Prague Pride op maandag 2 augustus afgespeeld. De Prague Pride vindt plaats in de Pride village op een eiland in de Moldau, midden in de stad. Er vinden daar dan 100 activiteiten plaats en kunnen mensen samenkomen voor de Pride. Het eiland is verbonden met bruggen, maar geeft een intieme sfeer.'

'Petr Lane is door ons uitgenodigd om te vertellen over zijn situatie in Nederland. Petr is geboren in Tsjechië maar is samen met zijn partner verhuisd naar Amsterdam om hun twee geadopteerde kinderen daar groot te brengen. In Tsjechië zijn mensen over het algemeen tolerant, maar er is nog een weg te gaan voor echte acceptatie. De samenleving accepteert nog voornamelijk het traditionele gezin. Het verhaal van Petr helpt deelnemers.'

Vergroot afbeelding Cas van der Horst en Petr
Cas van der Horst en Petr Lane in Praag

Wat is het belang van een netwerk als Out There voor het ministerie van Buitenlandse Zaken?

Cas: 'Out There is het netwerk voor alle collega’s die een inclusieve en veilige werkcultuur een warm hart toedragen. Wij richten ons op de lesbische, homoseksuele, biseksuele, trans- en intersekse en queer (hierna LHBTI) collega’s van het ministerie van Buitenlandse Zaken, en op hun bondgenoten. Door ‘Out There’ te zijn willen we ons laten zien, steun bieden, maar ook steun creëren vanuit de samenleving. We willen dat iedereen zich gehoord, gezien en gewaardeerd voelt.'

'Gelukkig vindt er binnen onze organisatie weinig openlijke discriminatie plaats van de LHBTI-gemeenschap. Maar natuurlijk lopen we ook tegen dingen aan. Zo kan het als diplomaat bij sommige plaatsingen in het buitenland lastig zijn om een partner van hetzelfde geslacht mee te nemen. Out There maakt deze knelpunten zichtbaar en expliciet, zodat het ministerie dit bespreekbaar maakt. Dat doen we overigens net als de andere medewerkersnetwerken binnen Buitenlandse Zaken. Zo zetten we ons samen in voor een diverse en inclusieve organisatie.'