Nederlandse inzet en hulp aan Afghanistan

Ministeries

Nederland monitort de situatie in Afghanistan zo goed mogelijk in nauwe samenwerking met maatschappelijke organisaties en met gelijkgezinde landen. Vanwege de sluiting van de Nederlandse ambassade in Kaboel en vanwege gebrekkige informatienetwerken in Afghanistan, is het echter moeilijker geworden berichten te controleren.

Bekijk ook de veelgestelde vragen over de situatie in Afghanistan.

De diplomatieke inzet van Nederland richt zich op de volgende prioriteiten:

1) veilige doorgang voor Nederlandse ingezetenen en Afghanen die voor overbrenging naar Nederland in aanmerking komen;

2) hulpverlening aan de Afghaanse bevolking;  

3) mensenrechten en in het bijzonder de positie van vrouwen en meisjes.

Daarnaast vindt Nederland dat voorkomen moet worden dat Afghanistan een uitvalsbasis wordt voor internationaal terrorisme. Nederland zet zich zowel bilateraal als in multilateraal verband (EU, VN, NAVO, Anti-ISIS Coalitie) in voor deze prioriteiten. Naast de diplomatieke inzet kijkt Nederland ook naar ontwikkelingssamenwerking en humanitaire steun aan de Afghaanse bevolking.

Op dit moment is er geen sprake van grote nieuwe vluchtelingenstromen vanuit Afghanistan naar de regio. Toch bereidt Nederland zich alvast voor op een dergelijk scenario. Uitgangspunt daarbij is dat opvang in eerste instantie in de regio dient plaats te vinden.

In 2022 trekt Nederland 20 miljoen euro uit voor noodhulp aan de Afghaanse bevolking. Deze directe bijdrage gaat naar het Afghanistan Humanitarian Fund en komt bovenop de zogenoemde ongeoormerkte bijdragen van Nederland aan multilaterale organisaties zoals de Verenigde Naties. Een deel van deze ongeoormerkte bijdragen komt terecht in Afghanistan. De verdeling vindt plaats door de hulporganisaties op basis van wereldwijde noden.