Ministeries

'Onze toekomst ligt in Europa'

Een dag na zijn beëdiging reisde Wopke Hoekstra naar de EU in Brussel, zijn eerste buitenlandse bezoek. Lees waar hij de komende jaren voor gaat als minister van Buitenlandse Zaken.

'Toen ik een aantal jaren geleden de politiek inging, deed ik dat om mijn steentje bij te dragen aan ons land. Door concrete uitdagingen nuchter het hoofd te bieden, wilde ik Nederland sterker en welvarender maken. Deze week trad ik aan als minister van Buitenlandse Zaken. In het vervullen van deze rol heb ik – precies om die reden – enorm veel zin. Want het verschil voor Nederland maak je juist ook in de rest van de wereld, samen met anderen.'

Minister Wopke Hoekstra en Josep Borrell, de Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlands beleid en veiligheid van de Europese Commissie
Beeld: ©ANP, Jonas Roosens
Voor zijn eerste buitenlandse reis vertrok Wopke Hoekstra op 11 januari 2022 naar Brussel. Daar sprak hij met EU-buitenlandvertegenwoordiger Josep Borrell over onder meer de spanningen tussen Oekraïne en Rusland, en de inzet van het nieuwe kabinet om bij te dragen aan een sterker, veiliger en slagvaardiger EU.

Sterke collectieven

'Of het nu gaat om klimaatverandering, de coronapandemie, de dreigende situatie in Oekraïne (vlak aan de rand van Europa) of de almaar groeiende invloed van China, óók op ons land… de uitdagingen van de 21e eeuw kennen geen grenzen. En dat geldt ook voor de oplossingen. Als minister van Buitenlandse Zaken wil ik onze Nederlandse belangen behartigen door onze stem helder te laten horen binnen sterke collectieven, zoals de EU, NAVO en de VN.'

Ostbahnof Berlijn

'Twintig jaar geleden kwam ik met een grote koffer aan op Ostbahnhof in Berlijn, een stad waar ik met veel plezier woonde en werkte. Niet veel eerder studeerde ik in Rome, en een paar jaar later in Parijs. Steden die nog steeds voelen als thuis, en dat is niet verwonderlijk. Het is in die periode dat de rijke geschiedenis van ons continent pas echt tot mij doordrong.

Ook de komende periode zal ik veel door Europa reizen, doordrongen van het feit dat hier onze toekomst ligt. Deze week ontmoet ik mijn collega-ministers van Europese lidstaten tijdens een bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken. Ik ben een groot voorstander van de Europese Unie, en van meer Europese samenwerking. En tegelijk ben ik er stellig van overtuigd dat het beter moet én kan.'

'Europa staat aan de vooravond van een sleutelperiode. Kijk je terug, dan zie je hoe Europese waarden door de eeuwen heen in alle landen konden rijpen … en hoe tirannen en dictatuur langzaam maar zeker plaatsmaakten voor democratie en gemeenschapszin. Of je nu woont in Italië of in Nederland, we geloven in de vrijheid van het individu en in de kracht van onze samenleving.

We willen allemaal dat onze kinderen gevrijwaard zijn van oorlog en geweld. We willen dat ze hun leven zelf kunnen vormgeven en dat er ook in de toekomst niet aan hun rechten en verworvenheden wordt getornd. En kijk je terug, dan zie je hoe juist Europa in de afgelopen decennia heeft bijgedragen aan die stabiliteit, vrijheid en welvaart die we allemaal koesteren.'

Inhaalslag

'En precies daar ligt ook de toekomst, mits we ons deze niet zomaar laten overkomen. Europa heeft zich als grote kracht kunnen ontwikkelen, maar we zullen echt een inhaalslag moeten maken op geopolitiek terrein, juist ook in een wereld waar machtsverhoudingen veranderen en de hoofdrollen opnieuw worden verdeeld. In die sleutelperiode voor Europa ligt een belangrijke rol voor Nederland, als aanjager en verbinder.

Ik wil dat Nederland een leidende rol op zich neemt om de EU slagvaardiger, sterker en groener te maken. Door samen op te trekken om onze grenzen te verdedigen. Door ons eensgezind te verweren tegen verdeel en heers-strategieën. Door onze economie een boost te geven met investeringen in innovatie. Door pal te staan voor onze waarden, niet alleen buiten, maar vooral ook binnen Europa. En door zo samen het hoofd te bieden aan de problemen van de 21e eeuw.

Samen sta je sterker, in Europa en daarbuiten. Met deze en vele andere gedachten trad ik gisteren aan als minister van Buitenlandse Zaken. Ik heb er zin in!'