“Geen dag is hier hetzelfde en dat maakt dit land zo bijzonder”

Ministeries

Voor de Nederlandse ambassadeur in Mexico, Wilfred Mohr, is geen dag hetzelfde in het land waar Nederland al bijna 200 jaar diplomatieke betrekkingen mee heeft. Beide landen denken over veel belangrijke onderwerpen hetzelfde. Ook onderwijs- en cultuurinstellingen uit Mexico en Nederland weten elkaar goed te vinden.

Vergroot afbeelding
Ambassadeur Wilfred Mohr helpt een regenboogzebrapad aanleggen in Mexico-Stad

Hebben we in Nederland een goed beeld van Mexico?

“Mexico is gevarieerder dan veel Nederlanders denken. Bij Mexico denken mensen vaak als eerste aan het drugsgeweld. Alsof het leven hier precies is zoals in Netflix-series als Narcos en Ozark. En ja, er is geweld en onveiligheid, maar Mexico is zo veel meer. Het land is de veertiende economie van de wereld en lid van de G20 en OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling). En naast het toerisme heeft het land een industriële infrastructuur die zich kan meten met andere landen op de competitieve wereldmarkt. Daarnaast is de natuur van Mexico onbeschrijfelijk mooi en gevarieerd, is het culturele aanbod groot en het eten fantastisch.”

Is het leuk om ambassadeur in Mexico te zijn?

“Het is elke dag een feest om hier te werken. Het werk van mijn team en mij is geen dag hetzelfde. We werken aan verschillende dossiers op het gebied van politiek, cultuur, onderwijs en mensenrechten. Mexico is een groot land met een federale structuur, daarom is het ook belangrijk regelmatig buiten de hoofdstad ons gezicht te laten zien. Verder organiseren we handelsmissies uit Nederland en gaan we op bezoek bij Mexicaanse en Nederlandse bedrijven. Ook organiseren we allerlei culturele activiteiten.”

Je bent ook ambassadeur in Belize. Hoe combineer je beide functies?

“Belize is een klein land waar Nederland bijvoorbeeld in VN-verband goed mee samenwerkt. Een hele brede en diepe politieke en economische samenwerking is er verder niet direct. Ik besteed dan ook 95 procent van mijn tijd aan mijn werk in Mexico. Ik probeer Belize wel een of twee keer per jaar te bezoeken. Onlangs heeft een medewerker een bezoek gebracht met het mobiele paspoortstation. Er wonen ongeveer 60 Nederlanders die soms consulaire hulp nodig hebben, zoals een nieuw paspoort.”

Spreek je na twee jaar al voldoende Spaans?

“Dat gaat gelukkig best goed. Ik kan me inmiddels redden in alle situaties. Tijdens het ‘klasje’, 35 jaar geleden, was Spaans mijn keuzetaal. Toen ik hier twee jaar geleden aankwam, heb ik door middel van cursussen mijn Spaans opgehaald en veel bijgeleerd. Ik raad iedereen aan die hier wil wonen en werken Spaans te leren. Met alleen Engels red je het niet, zeker niet in de publieke sector en buiten de hoofdstad.”

Hoe is de relatie tussen Nederland en Mexico?

“De bilaterale relatie is goed. Nederland was het tweede land dat de onafhankelijkheid van Mexico erkende aan het eind van de Mexicaanse Onafhankelijkheidsoorlog tegen Spanje. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen zijn bijna 200 jaar oud. Nederland en Mexico denken over veel belangrijke dossiers hetzelfde. We trekken samen op als het gaat om mensenrechten, non-proliferatie, klimaat, cyberweerbaarheid en digitale veiligheid. Daarnaast zijn de economische en handelsbetrekkingen intensief en groeiende.”

Wordt er behalve politiek ook op andere terreinen samengewerkt?

“Een belangrijke prioriteit is ons mensenrechtenprogramma. Daarbij hebben we drie prioriteiten geïdentificeerd: vrijheid van meningsuiting (m.n. bescherming van journalisten), bevordering van diversiteit (met name gericht op de LGBTIQ+ gemeenschap) en het voorkomen van geweld tegen vrouwen (femicide). Ook op het gebied van onderwijs gebeurt er veel. Nederlandse en Mexicaanse universiteiten wisselen jaarlijks honderden studenten uit. Vooral tussen medische, technische en agrarische opleidingen is veel uitwisseling. Voor de Mexicaanse studenten die naar Nederland gaan, organiseert de ambassade jaarlijks een bijeenkomst als kennismaking met ons land. Voor alle Mexicaanse alumni uit Nederland organiseren we twee keer per jaar een bijeenkomst op de residentie om de relatie en contacten te onderhouden. Aan Nederlandse faculteitsverenigingen die een reis naar Mexico maken, geven wij op verzoek een presentatie over Mexico als zij hier zijn.”

Vergroot afbeelding Portret Wilfred Mohr
Ambassadeur Wilfred Mohr

Biedt Mexico kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven?

“Mexico is de veertiende economie ter wereld met een vrijhandelsakkoord met de VS en Canada. Tachtig procent van de Mexicaanse export is bestemd voor de VS. Nederlandse bedrijven die hier actief zijn, hebben dus naast de Mexicaanse markt met 130 miljoen inwoners, ook toegang tot de VS als afzetmarkt. Daarnaast wordt momenteel de laatste hand gelegd aan een nieuwe handelsakkoord tussen de EU en Mexico. Dat wordt hopelijk in 2023 getekend. De ambassade biedt samen met de NBSO (Netherlands Business Support Office) in Querétaro en zes honoraire consulaten ondersteuning aan bedrijven die in Mexico actief zijn of willen worden. Wij doen dit onder andere door het verschaffen van informatie en advies (bijvoorbeeld over certificering en de invoer van producten), het leggen van contacten, maar ook door bedrijvenmissies te organiseren.”

Mexico is meer dan drugs- en bendegeweld, maar het is wel onderdeel van de dagelijkse realiteit. Hoe wordt er op dit onderwerp samengewerkt?

“Dit onderwerp wordt tot nu toe voornamelijk behartigt door de politie attaché in Washington. Echter door de ‘ondermijningsagenda’ van het Kabinet is besloten dat Mexico een eigenstandige politie attache krijgt. Die zal begin 2023 starten. Deze attaché vormt straks de spil in de samenwerking tussen onze landen in de strijd tegen de georganiseerde misdaad. En die strijd is hard nodig. Zo is Nederland voor Mexicaanse kartels interessant om synthetische drugs te produceren vanwege de vaardigheid en ervaring die Nederland heeft opgebouwd bij de productie van XTC. De strijd tegen drugs bestaat dus niet alleen uit het stoppen van de export naar Europa vanuit Zuid-Amerika, maar ook om het tegengaan van activiteiten in Nederland.”

Met twee tentoonstellingen en een televisieserie is de waardering en interesse voor Frida Kahlo groot in Nederland. Wat doet de ambassade voor de culturele uitwisseling tussen Mexico en Nederland?

“De ambassade heeft een budget voor culturele activiteiten die wij jaarlijks via een open call verdelen. Het afgelopen jaar ontvingen wij veertig voorstellen. Dit jaar zijn twee winnaars geselecteerd. Het eerste project betrof een samenwerkingsverband tussen Nederlandse en Mexicaanse filmproducenten in het kader van het Guanajuato International Film Festival. Het tweede winnende project betreft een tentoonstelling van schilderijen gemaakt door kunstenaars met een beperking. In 2023 gaan we het budget verdelen over twee open calls. In januari en in juli kunnen dan voorstellen worden ingediend.”

Wat kan Nederland leren van Mexico?

“Ik bewonder de ‘can do-mentaliteit’ en het aanpassingsvermogen van de ondernemers in Mexico. Vooral in het noorden van het land, waar het vizier op de Verenigde Staten (VS) is gericht, proef je deze ondernemersmentaliteit. Dit deel van Mexico telt vele bedrijven die produceren en leveren aan de VS. Sommige bedrijven zijn in Amerikaanse of Europese handen en anderen volledig Mexicaans. In alle bedrijven vind je Mexicanen op alle posities; van de lopende band tot en met het management en de directie. Het is indrukwekkend om te zien hoe de private sector zich de afgelopen vijftig jaar heeft ontwikkeld.”

Je bent nu twee jaar ambassadeur. Wat zijn de speerpunten voor jouw resterende twee jaar?

“Ik verwacht dat het bedrijfsleven dankzij de watermissie van afgelopen september nog veel kansen gaat verzilveren. Een andere prioriteit wordt het gastlandschap van de Europese Unie volgend jaar op de grootste Spaanstalige boekenbeurs ter wereld. Daar willen we de Nederlandse literaire wereld presenteren. Op mensenrechten terrein initieert Nederland volgend jaar een project dat Mexico helpt bij de identificatie van vermiste personen. Sinds 2006 zijn 100.000 mensen verdwenen. 50.000 lichamen zijn tot nu toe aangetroffen die geïdentificeerd moeten worden. Dit project biedt de families van de vermisten een kans een vreselijke periode af te sluiten. Dit project wordt uitgevoerd door een organisatie uit Guatemala die in dat land, maar ook Bosnië en Rwanda ervaring heeft opgedaan met identificatie via DNA-onderzoek en wordt uitgevoerd in Nayarit, een deelstaat in het westen van Mexico. Kortom, we werken aan dossiers voor het bedrijfsleven, politiek, mensenrechten, cultuur en veiligheid. Geen dag is hier hetzelfde en dat maakt dit land zo bijzonder.”