Wat adviseren internationale jongeren aan het ministerie van Buitenlandse Zaken?

Ministeries

We moeten luisteren naar jongeren en hun stem laten doorklinken in de plannen voor ontwikkelingssamenwerking, benadrukt minister Liesje Schreinemacher in haar nieuwe beleidsnota. ‘Het is belangrijk dat jongeren meepraten: het gaat over hun toekomst, daarom wil ik graag hun ideeën en ervaringen horen.’

Vergroot afbeelding Jongerenadviescommissie
De jongerenadviescommissie maakte op het ministerie kennis met minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

In veel landen waar Nederland zich inzet voor ontwikkelingssamenwerking ligt de gemiddelde leeftijd tussen de 15 en 20 jaar. Door samen te werken met jongeren en te luisteren naar hun ervaringen, begrijpen we beter wat er écht speelt in die landen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken richtte daarom vorig jaar, samen met de Nationale Jeugdraad (NJR), een jongerenadviescommissie op. Deze commissie adviseerde al over de nieuwe beleidsnota.

Het gaat om een pilot voor de duur van 18 maanden. De commissieleden zijn allemaal jonger dan dertig jaar en komen uit tien verschillende landen: Algerije, Egypte, Jordanië, Marokko, Burkina Faso, Soedan, Nigeria, Oeganda, Zuid-Soedan en Nederland.

Lees meer over de jongerenadviescommissie van het ministerie van Buitenlandse Zaken op Youthatheart.nl (Engels) 

Bijeenkomst in Nederland

Na ruim een half jaar kwam de jongerenadviescommissie voor het eerst fysiek samen in Nederland. Het doel van de bijeenkomst: teambuilding, coaching en verdiepende sessies met medewerkers van het ministerie. Ook deelden de commissieleden hun ervaringen en ideeën met Kitty van der Heijden, de directeur-generaal voor Internationale Samenwerking en minister Liesje Schreinemacher, voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Minister Schreinemacher: ‘Het is belangrijk dat jongeren meepraten: het gaat over hun toekomst, daarom wil ik graag hun ideeën en ervaringen horen. Ook tijdens ons gesprek bleek weer: jongeren vinden onderwijs en werk het allerbelangrijkst.’

Uit eigen ervaring

De commissie werkt samen met het ministerie aan verschillende thema’s. ‘In onze thuislanden spreken we bijvoorbeeld met jongeren over betekenisvolle jongerenparticipatie, mediawijsheid en werkgelegenheid. We luisteren naar de problemen waar jongeren tegenaan lopen en verzamelen hun ideeën. Deze inzichten delen we vervolgens met het ministerie,’ legt Zuid-Sudanese Grace Aguil Garang uit.

De commissieleden kijken bovendien kritisch naar de huidige inzet van het ministerie. ‘We stellen ook vragen als wij denken dat Nederland niet helemaal de juiste koers heeft’, vult Rawan Raad uit Soedan aan. ‘We zijn jong en vanuit die ervaring delen we wat voor jonge mensen belangrijk is.’

Onderwijs en ondernemerschap

Zo spreekt Sinan Assaid uit Jordanië vanuit eigen ervaring als sociaal ondernemer als hij in gesprek gaat met beleidsmakers. Op jonge leeftijd startte Sinan zijn eigen bedrijf ‘The Good Socks’. Werkloosheid is een groot probleem in Jordanië, vertelt Sinan. ‘Onze economie kan het grote aantal afgestudeerden niet aan. Door de kwaliteit van het onderwijs houdt dit probleem zichzelf in stand.’

Ook Kevin Dipema herkent dit probleem. ‘In Burkina Faso beschikken veel jongeren niet over de juiste vaardigheden die nodig zijn voor de arbeidsmarkt. Het is belangrijk om het onderwijssysteem aan te passen, ondernemershap te ontwikkelen en zo werkloosheid tegen te gaan.’

Vergroot afbeelding Daisy en Khadija
Daisy Kandole uit Oeganda en Khadija Amahal uit Marokko.

Mediawijsheid

Een terugkerend onderwerp in het werk van de jongerenadviescommissie is mediawijsheid. ‘Het is geen geheim dat jongeren veel te maken krijgen met digitale content en verschillende media’, vertelt Khadija Amahal uit Marokko. ‘Het belang van mediawijsheid komt daardoor terug in alle thema’s waar we aan werken.’

Digitale content en sociale media kunnen bijvoorbeeld worden ingezet bij voorlichting op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid en rechten (SRGR) en om kansen in werk en ondernemerschap te creëren. Khadija: ‘Met concrete voorbeelden uit onze eigen landen laten we zien waarom het belangrijk is dat jonge mensen begrijpen hoe media werken. We maken mediawijsheid concreet en adviseren over specifieke stappen die we kunnen zetten.’

Groter bereik

De jongerenadviescommissie heeft tien leden, maar representeert de stem van veel meer jongeren. De commissieleden zoeken ook actief contact met jongeren uit minderheden en gemarginaliseerde groepen: in vluchtelingenkampen, op vakscholen maar ook gewoon op straat.

‘Onze adviezen komen niet alleen uit deze groep mensen, maar ook vanuit alle jonge mensen waar we dagelijks mee praten en omgaan’, vertelt Kevin Eustatia-Palm. Kevin is het enige Nederlandse lid van de commissie en werkt vooral aan projecten in Ghana. ‘Ik probeer daar met lokale leiders te spreken. Zij hebben vaak ook een groot netwerk, waardoor we samen veel meer jongeren bereiken.’

Lokale jongerenadviescommissies

Een aantal ambassades werkt aan de oprichting van een eigen jongerenadviescommissie, zoals bijvoorbeeld in Soedan. Rawan Raad deelde al haar ideeën over de strategie van de Nederlandse ambassade in Soedan en is blij dat er nu wordt gesproken over een lokale adviescommissie. ‘Jonge mensen zijn geen homogene groep’, legt Rawan uit. ‘Kijk bijvoorbeeld naar Soedan. Het land is heel divers. Hoe kan ik dan alle jongeren in Soedan representeren, als er zoveel verschillende ervaringen zijn?’

Een lokale jongerenadviescommissie helpt volgens Rawan om een breder beeld van het land te krijgen. De inzichten die de lokale commissie verzamelt, kan Rawan weer delen met het ministerie. Rawan: ‘Deze ontwikkeling is enorm behulpzaam voor ons als commissie, maar ook voor het ministerie. We krijgen zo beter inzicht in de ervaringen en ideeën van veel meer jonge mensen.’

Vergroot afbeelding Rawan
Rawan Raad uit Soedan.

Toegevoegde waarde

De jongerenadviescommissie is een belangrijk middel om jongeren te betrekken bij de besluitvorming van het ministerie. De commissie benadrukte ook het belang van betekenisvolle jongerenparticipatie. ‘Het gaat niet alleen om de aanwezigheid van jongeren, maar ook om de waarde van hun deelname,’ legt Rawan uit. ‘Duidelijke richtlijnen zijn hiervoor belangrijk: waarom moet er bij dit gesprek een jongere aan tafel zitten? Wat is de toegevoegde waarde?’

Lees meer over de jongerenadviescommissie van het ministerie van Buitenlandse Zaken