‘Vaak worden jongeren alleen binnengehaald voor de camera’s’

Ministeries

‘Ik vind het bizar dat een kind in de problemen raakt door een vraag te stellen,’ zegt Kevin Eustatia-Palm (20). Kevin groeide op in Curaçao, waar hij als kind vaak straf kreeg omdat hij vragen stelde of zijn mening gaf. Als lid van de jongerenadviescommissie denkt Kevin nu samen met zijn internationale collega’s mee over het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

‘Vrije tijd heb ik eigenlijk niet’, vertelt Kevin lachend. Naast een voltijdstudie bestuurskunde heeft hij een baan als student-assistent, is hij voorzitter van zijn studievereniging, penningmeester van een politieke jongerenorganisatie en kersvers lid van de jongerenadviescommissie van het ministerie van Buitenlandse Zaken. ‘Ik ben altijd actief met iets. Als kind zat ik bij de scouting, daarna bij de debatclub op school en het jeugdparlement in Curaçao.’  

Een beetje rebels

Kevin woont sinds 2020 in Nederland, maar groeide op in Curaçao, waar zijn passie voor jongerenvertegenwoordiging ontstond. ‘Ik was een beetje rebels als kind. Ik stelde altijd veel vragen en gaf mijn mening’, vertelt Kevin. In de Curaçaose cultuur is het volgens hem niet zo normaal dat jonge mensen hun mening uiten en als ze dat wel doen, wordt het vaak niet gewaardeerd. Kevin kreeg als kind daardoor vaak straf. ‘Ik moest bijvoorbeeld nablijven op school, omdat ik tijdens de les iets vroeg aan de docent. Of ik kreeg staf van mijn familie, omdat kinderen tijdens een gesprek tussen volwassenen hun mond horen te houden, maar dat deed ik nooit. Ik vind het zo bizar dat een kind in de problemen raakt door een vraag te stellen.’ 

Op 17-jarige leeftijd werd Kevin verkozen voor het jongerenparlement in Curaçao. Elke twee jaar mogen jongeren tussen de 14 en 25 jaar hun stem uitbrengen voor dit parlement. Zo kiezen zij wie de stem van jongeren in Curaçao gaan vertegenwoordigen. ‘We spraken met mensen van de overheid, het parlement, NGO’s, organisaties en bedrijven om zo de mening van jongeren te delen.’ Kevin vertelt dat dit één van de beste en meest leerzame periodes in zijn leven is geweest. ‘Ik leerde veel over communicatie, over staatsinrichting en hoe ik met ministers kon praten. Maar ik leerde vooral hoe moeilijk het eigenlijk is om de stem van jongeren te vertegenwoordigen. We hebben als parlement hard moeten vechten om onze rol zinvol te maken, want dat is helemaal niet vanzelfsprekend.’

Vergroot afbeelding jongerenparlement in Curaçao
Op 17-jarige leeftijd werd Kevin verkozen voor het jongerenparlement in Curaçao. (vierde van rechts)

Alleen voor de camera’s

In bijna elke organisatie liep Kevin tegen dezelfde drempel aan. ‘We kunnen wel de meningen van jongeren verzamelen en meebrengen, maar dat heeft weinig zin als we deze niet kunnen presenteren. Of niet kunnen zorgen dat de meningen ook echt meegenomen worden.’ Kevin ziet vaker dat jongeren binnengehaald worden, maar alleen voor de camera’s. ‘Ze doen dan alsof de mening van jongeren er toe doet, maar in werkelijkheid worden eigenlijk al onze meningen genegeerd. De beslissingen worden achter gesloten deuren genomen en daarna gepresenteerd als: dit is wat jongeren willen.’

Kevin ziet dit als een grote uitdaging voor jongeren wereldwijd. Hij vindt dat er beter naar jongeren geluisterd moet worden en dat jongeren op alle niveaus moeten kunnen meedenken, zonder dat er alleen naar leeftijd wordt gekeken. ‘Het is eigenlijk één van onze grote struikelblokken: mensen zien alleen de jonge leeftijd, maar horen niet dat we oprechte vragen en meningen delen.’

Kevin liep op de middelbare school al tegen deze uitdaging aan. ‘In de leerlingenraad mogen studenten hun zorgen uiten en hun mening geven over de manier van lesgeven, hoe de school geleid wordt en het beleid van de school. Maar in werkelijkheid gebeurt daar helemaal niets mee. Het feit dat jongeren een “plek” aan tafel krijgen is misleidend.’

Vergroot afbeelding Kevin bij 'One Year Youth at Heart'
Kevin sprak tijdens een evenement van het ministerie over betekenisvolle jongerenparticipatie.

Gouden kans

Kevin hoopt dat de jongerenadviescommissie, die het ministerie van Buitenlandse Zaken samen met de Nationale Jeugdraad (NJR) startte, een voorbeeld gaat zijn van hoe jongeren wel zinvol betrokken kunnen worden. Kevin ziet het als een gouden kans. ‘Ik hoop dat we met de jongerenadviescommissie kunnen bewijzen dat het perspectief van jongeren niet alleen van onschatbare waarde is, maar ook noodzakelijk.’

Kevin gaat samen met negen internationale jongeren advies geven en meedenken over het beleid van het ministerie. De jongerenadviescommissie zal zich buigen over onderwerpen als onderwijs, werk en jongerenparticipatie. ‘Het zijn echt hele toffe mensen,’ vertelt Kevin enthousiast. Kevin heeft regelmatig contact met zijn collega’s. ‘We hebben een groepsapp en spreken elkaar onderling. Eigenlijk zijn we al vrienden geworden. Het is ook echt bizar hoeveel kennis, talent en ervaring iedereen heeft. Ik twijfel geen moment dat wij grote dingen kunnen bereiken!’ 

Lees meer over de jongerenadviescommissie