Minister Hoekstra: De dilemma’s en diplomatie achter Artificial Intelligence (AI)

Ministeries

Deze tekst is oorspronkelijk gepubliceerd als LinkedIn-bericht door minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken op 5 oktober 2022.

‘Artificial Intelligence (AI) kan het beste óf het slechtste zijn wat de mens ooit zal overkomen.’ Sinds de oorlog terug is in Europa, zijn deze woorden van de door mij zeer bewonderde Stephen Hawking relevanter dan ooit.

De opkomst van AI is een van onze grootste uitdagingen, van nu en van de toekomst. Met name als we het hebben over internationale veiligheid en wapenbeheersing. We zien dat technologische ontwikkelingen op het gebied van AI in razend tempo gaan, terwijl de discussie over hoe we daar op een verantwoorde manier mee omgaan echt nog in de kinderschoenen staat.

AI biedt enorme kansen om de samenleving verder te helpen. Maar ook in het militaire domein wordt er wereldwijd in de technologie geïnvesteerd. Er ontstaan grote vraagstukken: Wie is er bijvoorbeeld verantwoordelijk als AI een fout maakt? En waar zitten de kwetsbaarheden voor hacks en sabotage? Het is aan onze generatie om de koers voor deze technologische revolutie te bepalen.

Academici spelen een essentiële rol om ons inzicht te geven in de kansen en de risico’s van AI. Daarom bezocht ik op 3 oktober de Radboud Universiteit in Nijmegen. Ik sprak er met onderzoekers en studenten over de toepassing van AI in verschillende sectoren. Ook liet ik mij informeren over de laatste ontwikkelingen van de technologie, de grote dilemma’s die erbij komen kijken, en welke maatschappelijke implicaties de inzet van AI heeft.

Ook de expertise van de Radboud Universiteit bevestigde nogmaals voor mij dat Nederland een voortrekkersrol heeft in het werken aan verantwoorde toepassingen van AI in Europa. Deze voortrekkersrol is belangrijk, om ook op wereldniveau naast landen als de Verenigde Staten en China de dialoog over AI te kunnen sturen.

Wat ik heb gehoord en gezien in Nijmegen neem ik mee in mijn rol als gastheer op REAIM (Responsible AI in the Military Domain Summit) op 15 en 16 februari 2023. Een conferentie over verantwoorde ontwikkeling en toepassingen van AI in het militaire domein. REAIM brengt spelers van over de hele wereld bij elkaar – landen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en academici. Om voor het eerst op mondiaal niveau de dialoog te voeren over hoe we in de toekomst met AI moeten omgaan: met respect voor publieke waarden en binnen de grenzen van het internationaal recht. Met REAIM mikken we erop AI hoger op de internationale agenda te plaatsen, en te zorgen dat we concrete stappen zetten om AI wereldwijd verantwoord te gebruiken.

Inbreng vanuit de Nederlandse samenleving is hierbij van groot belang. Ik nodig iedereen uit om concrete ideeën aan te dragen voor het programma van de conferentie. Dit kan door een voorstel in te dienen via de Call for Proposals (Engels).

Artificial Intelligence: ‘het beste of slechtste wat de mens ooit zal overkomen.’ Ik stel voor dat we samen voor het beste gaan.