Nearshoring interessant voor mkb

Ministeries

Nearshoring, het uitbesteden van zakelijke activiteiten of productie in een land relatief dichtbij vanwege lagere kosten of beter opgeleid personeel, heeft veel potentieel voor het mkb. Slowakije is daar een mooi voorbeeld van. Dit Centraal-Europese land profileert zich proactief als vestigingsplaats voor buitenlandse bedrijven. Gabriella Sancisi, onze ambassadeur in Bratislava, en economisch medewerkster Lenka Louckova zien op dit gebied zeker ook kansen voor het Nederlandse mkb.

Vergroot afbeelding
Ambassadeur Gabriella Sancisi

Wat heeft Slowakije te bieden aan Nederlandse ondernemers die nearshoring overwegen?

“Veel. Slowakije heeft goede vakopleidingen en universiteiten, waardoor de beroepsbevolking gekwalificeerd en goed opgeleid is. De jongere generatie spreekt zijn talen, vooral Engels en Duits. De ICT-infrastructuur is modern en betrouwbaar. Het land ligt geografisch gunstig ten opzichte van West- en Oost-Europa, en ten opzichte van de Verenigde Staten en Azië. Ook is het in de regio een van de weinige landen met de euro, wat handeldrijven vergemakkelijkt.”

Waarom zet Slowakije in op nearshoring?

“Net als andere Centraal- en Oost-Europese landen kampte Slowakije met de gevolgen van braindrain; oftewel de kennisvlucht van Slowaken die in West-Europa, de Verenigde Staten en Canada aan de slag gaan. Door de economische activiteit fors te vergroten, wordt het voor de inwoners steeds aantrekkelijker in hun eigen land een bestaan op te bouwen.”

Welke sectoren zijn interessant?

“Slowakije kent een grote automotive-industrie. En die bestaat uit meer dan het in elkaar zetten van auto’s. Alle schakels in de productieketen zijn aanwezig. Van het ontwikkelen van hightech onderdelen en navigatiesoftware tot het logistieke netwerk voor de distributie. Een andere interessante sector is die van e-mobility. Land- en tuinbouw zijn voor Nederlandse ondernemers ook interessant. Niet alleen om gewassen te verbouwen, maar juist ook vanwege de behoefte aan kennis en kunde rond de teelt. Denk hierbij aan adviseurs op het gebied van landbouwinnovatie, ICT, subsidies, financiën en logistiek.”

Vergroot afbeelding
Ambassadeur Gabriella Sancisi (vijfde van rechts) bezoekt met Nederlandse ondernemers een Slowaaks afvalverwerkingsbedrijf

Hoe is de handelsrelatie tussen Nederland en Slowakije?

“In 2020 exporteerde Nederland voor 1,5 miljard euro aan goederen en diensten naar Slowakije. De waarde van de totale Nederlandse invoer bedroeg 1,1 miljard euro. De top drie van goederen die tussen beide landen heen en weer gaat, bestaat uit fabricaten, chemische producten en machines, en vervoermateriaal. Bij de diensten vertegenwoordigen vervoer, telecommunicatie en computerservices de grootste waarde.”

Is nearshoring van toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie?

“Nederland heeft een open verbinding met de wereld, maar die wereld is onzekerder geworden. Door geopolitieke ontwikkelingen, zoals de Russische inval in Oekraïne, maar ook het Chinese covidbeleid, dat de logistieke ketens met China ernstig verstoort. Dit vraagt om economisch strategische keuzes. Nearshoring verkleint de risico’s rond productie en distributie. En door in een EU-lidstaat als Slowakije actief te zijn, ben je verzekerd van Europese wet- en regelgeving.”

Biedt Slowakije ondernemers informatie en praktische hulp?

“Zeker. De overheidsorganisatie SARIO [Slovak Investment and Trade Development Agency, red.] is het startpunt voor ondernemers. Hun website staat vol met informatie. Zo vind je daar de brochure over de Slowaakse Shared Services & Business Process Outsourcing Centers, waarin je kunt zien welk bedrijf in welke sector en waar actief is in Slowakije. ING valt daarbij op met zijn Shared Services Center. Vanuit Bratislava ondersteunen meer dan duizend medewerkers ING-vestigingen in ruim veertig landen.”

Hoe helpt de ambassade in Bratislava ondernemers?

“Wij bieden praktische hulp, zoals een marktscan om kansen en risico’s in kaart te brengen. Daarnaast geven we informatie over de wet- en regelgeving op het gebied van het in dienst nemen van Slowaken en de aankoop van grond of onroerend goed. Achter de schermen openen wij soms een deur die anders gesloten blijft. Want in dit land kan een ambassade echt verschil maken. Ook hebben wij contact met de Nederlandse Kamer van Koophandel in Slowakije. Dit netwerk brengt Nederlandse ondernemers samen met Slowaakse bedrijven, organisaties en overheden. Bovendien organiseren we zelf bijeenkomsten voor ondernemers om informatie uit te wisselen.”

Waar moeten ondernemers aan denken als ze naar Slowakije gaan?

“Slowaken zijn net als Nederlanders open en resultaatgericht. Dat werkt prettig samen. Waar ondernemers rekening mee moeten houden, zijn de verschillen tussen stad en platteland. Een terugkerend thema dat echt ingewikkeld is, zijn de eigendomsrechten van land. Grote fragmentatie van landeigendom zorgt voor uitdagingen. Zo moeten bedrijven soms zaken doen met een groot aantal eigenaren bij de aankoop van een specifiek stuk land.”

Welke sector ligt jou na aan het hart?

“De ambassade is al langer bezig met de thema’s circulaire economie en duurzaamheid. Thema’s die zowel door Nederland als Slowakije omarmd worden. Dit land wil een voorloper zijn op het gebied van afvalverwerking, duurzaam bouwen en smart cities. Deze sectoren bieden dan ook kansen voor Nederlandse ondernemers. Om die te helpen, is een speciale medewerker voor circulaire economie aangesteld, die wij delen met de ambassade in Boedapest.”

Wat betekent ‘Wij zijn er. Voor Nederland, wereldwijd’ voor jou?

“Als ambassade behartigen wij de Nederlandse belangen. Zorg voor en ondersteuning van ondernemers is daar onderdeel van. Een bedrijf dat in het buitenland actief is, zie ik als een ambassadeur voor Nederland. Want behalve de diplomatie, bepaalt ook de kracht van ons bedrijfsleven het imago van Nederland in het buitenland.”

Bron: globe magazine van evofenedex