Wat doet een ambassadeur? Buitenlandse Zaken in begrijpelijke taal

Ministeries

Ambassadeurs vertegenwoordigen, meestal voor vier jaar, Nederland in een bepaald land. Wat doen ze daar precies? En welke opleiding en eigenschappen moet je hebben om ambassadeur te worden?

Vergroot afbeelding
Ambassadeur Margriet Vonno tijdens een werkbezoek aan de haven van Singapore.

Nederland heeft 150 ambassades, consulaten en vertegenwoordigingen, in bijna alle landen van de wereld. Van Argentinië tot Zimbabwe en van Canada tot Japan. Sommige zijn heel groot, zoals de ambassade in Washington. Daar werken zo’n 150 mensen. Maar er zijn ook kleinere ambassades met soms maar twee mensen in dienst.

De ambassadeur is de hoogste diplomaat op een ambassade. De ambassadeur vertegenwoordigt zijn staatshoofd en zijn regering in het buitenland. De ambassadeur heeft de leiding over een ambassade.

Wat doet een ambassadeur?

Allereerst is de ambassadeur er voor de Nederlanders die in dat land wonen, werken of reizen. Als die in de problemen komen kan de ambassadeur helpen. 

Het belangrijkste werk van een ambassadeur is diplomatie. Daarnaast houdt een ambassadeur zich bezig met de Nederlandse belangen op het gebied van politiek, economie en handel, ontwikkelingssamenwerking, pers- en culturele zaken.

Bij de ene ambassade is handel belangrijker, zoals bij de ambassade in de Verenigde Staten. Bij andere ambassades, zoals Bangladesh, is de ambassade, en ook de ambassadeur, meer bezig met ontwikkelingssamenwerking. Projecten op het gebied van drinkwater, landbouw en kustversterking zijn een paar voorbeelden.

Vergroot afbeelding
De Nederlandse ambassadeur in Jemen, Peter Derrek Hof, in gesprek met een ondernemer tijdens een ambassadeursconferentie.

Hoe word je ambassadeur?

Ambassadeur word je niet zomaar. Je moet goed kunnen netwerken, kennis hebben van het land en de regio en leiding kunnen geven aan de medewerkers op een ambassade. Ook moet je verschillende talen spreken.

Veel mensen denken dat je alleen ambassadeur kan worden als je het traject Internationaal Beleidsmedewerker van Buitenlandse Zaken (IBBZ) volgt. Die opleiding duurt vier jaar en de selectieprocedure duurt drie maanden. Er zijn ook ambassadeurs die eerst een carrière hadden in het bedrijfsleven of bij andere ministeries hebben gewerkt voordat ze ambassadeur werden.

Hoe is het om elke vier jaar te verhuizen met je gezin?

Ambassadeurs kiezen bewust voor het werk dat ze doen en noemen het wonen en werken in verschillende landen als een van de mooiste dingen die er zijn. Tegelijkertijd heeft het verhuizen veel gevolgen, ook voor hun partner en kinderen. Verhuizen en aanpassen aan een nieuw land vraagt dus veel van ambassadeurs en hun gezin. Lees bijvoorbeeld over de ambassadeur in Armenië en de ambassadeur in Zweden.

Na een periode van vier jaar keren ambassadeurs meestal even terug naar Nederland, om ‘binding te houden’. De wisseling elke vier jaar is ook bedoeld om ambassadeurs scherp te houden. Ook als ambassadeurs van de ene naar een andere ambassade gaat, is die binding met Nederland belangrijk. Daarom is er jaarlijks een conferentie in Den Haag waarbij alle ambassadeurs uit alle landen bij elkaar komen. De ambassadeurs ontmoeten dan Nederlandse ondernemers, andere organisaties en wisselen informatie met elkaar uit.

Wat verdient een ambassadeur?

Dat verschilt. Een ambassadeur op een kleine ambassade met een handvol medewerkers verdient minder dan de ambassadeur van een grote ambassade waar vele tientallen mensen werken. Ook ervaring speelt een rol, net als het belang van een ambassade voor Nederland. De ambassadeur in de Chinese hoofdstad Peking verdient meer dan die in Koeweit. Ook speelt werkervaring en leeftijd een rol. Ambassadeurs zitten tussen de salarisschalen 14 tot en met schaal 19 voor de Rijksoverheid.