Economische missie Canada: volop kansen voor Nederlandse landbouwtechnologie

Ministeries

Canadese boeren en tuinders staan – net als hun collega’s in Nederland –  voor uitdagingen als werknemerstekorten en extra druk op verduurzaming. De vraag naar duurzame oplossingen voor automatisering, robotisering en Kunstmatige Intelligentie (AI) is groot. Tijdens de economische missie naar Vancouver staat Nederlands-Canadese samenwerking op het gebied van landbouwinnovatie daarom centraal.

Vergroot afbeelding Groepsfoto Vancouver
Minister Liesje Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking leidt de handelsmissie.

In de provincie British Columbia heeft ongeveer 1 op de 20 Canadezen een Nederlandse achtergrond. Deze unieke band valt direct op bij een rit door de vruchtbare vallei tussen Vancouver en Hope. ‘In Fraser Valley zie je veel boeren en tuinders met Nederlandse achternamen’, vertelt Sebastiaan Messerschmidt, consul-generaal in Vancouver. ‘Zij hebben vaak nog regelmatig contact met kennissen, familie en leveranciers in Nederland. Het is dan ook niet voor niets dat we in deze sector veel kansen zien. We kennen elkaar al goed.’

Samen innoveren

De handelsmissie naar Vancouver, van 17 tot en met 21 april, bouwt verder op afspraken tussen de Nederlandse overheid en de overheid van British Columbia over een meerjarige samenwerking op het gebied van technologie en innovatie in de landbouw (agtech). Bijna twintig Nederlandse bedrijven die actief zijn in automatisering, robotisering en het gebruik van Kunstmatige Intelligentie (AI) in de land- en tuinbouw nemen deel aan de missie.

Nederlandse bedrijven hebben veel kennis op het gebied van agrarische innovatie. Dat biedt in Canada grote kansen. Door de afspraken in het CETA-handelsverdrag is het bovendien gemakkelijker voor Nederlandse en Canadese bedrijven om een samenwerking aan te gaan. Handelsverdragen maken handel tussen landen gemakkelijker. Nederlandse en Canadese bedrijven worden nu als gelijken behandeld op elkaars markten. Daardoor is het gemakkelijker om in Canada te werken, zijn invoerrechten verlaagd of verwijderd en wordt er gewerkt aan het verwijderen van handelsbelemmeringen.

Pixelfarming Robotics

Eén van de deelnemers aan de handelsmissie, Cindy van Dommelen, brand manager bij Pixelfarming Robotics, denkt dat er ook voor haar bedrijf veel kansen liggen in Canada. ‘Bij Pixelfarming staan we voor het telen van gezonde voeding, van een gezonde bodem in een mooie omgeving. We denken dat dit gevoel - zorgen voor je omgeving met gebruik van technologie - goed zal aansluiten mentaliteit van de Canadese boeren en tuinders.’

Landbouwrobot

De landbouwrobot van Pixelfarming Robotics werkt op zonne-energie en kan door het gebruik van kunstmatige intelligentie (AI) onkruid tussen de gewassen verwijderen. Robot One is uitgerust met zestien camera’s en heeft tien armen die allemaal individueel kunnen bewegen en verschillende gereedschappen kunnen vasthouden. ‘De robot verzamelt data door het maken van beelden en beschikt over een laser om onkruid weg te branden. Onze robot kan uiteindelijk de werkzaamheden van vijf mensen overnemen.’

Vergroot afbeelding De Robot One op Pixelfarm
Op de campus van Pixelfarming Robotics wordt de robot uitvoerig getest en verbeterd.

De landbouwrobot kan boeren helpen om de overstap te maken naar een duurzamere manier van telen, waarbij verschillende gewassen in één akker groeien. Cindy: ‘Het werkt zo: we verdelen het land in kleine vakjes voor de digitale bewerkingen en geven ieder plantje een eigen GPS-locatie. Een getrainde robot kan zo verschillende planten, dus ook onkruid herkennen.’ 

Naar dit soort Nederlandse landbouwinnovaties wordt in British Columbia met veel interesse gekeken, ziet Sebastiaan. ‘De provincie importeert nu veel voeding uit de Verenigde Staten, maar ook daar zijn de effecten van klimaatverandering voelbaar. Door droogte zijn bepaalde producten bijvoorbeeld duurder of lastiger om te importeren. De provincie wil daarom de komende jaren efficiënter gaan produceren op eigen bodem.’

Lokale hub

Voordat de robot van Pixelfarming Robotics op grote schaal in Canada kan worden gebruikt, moet deze eerst in de lokale setting worden getest. Als het aan Cindy ligt groeit deze locatie vervolgens uit tot een soort lokale showroom. ‘Tijdens de handelsmissie hopen we kennis te maken met een partij die de eerste testen wil doen op Canadese bodem. Idealiter bouwen we dit uit tot een lokale hub, waar mensen kunnen zien hoe de robot werkt en waar eventueel de benodigde trainingen in het gebruik van de robot kunnen worden gegeven.’  

Internationale introductie

De eerste hub van Pixelfarming Robotics opent dit jaar in Frankrijk, vertelt Cindy enthousiast. ‘Vorig jaar gingen we mee op handelsmissie en deden we via de RVO en de ambassade  fijne contacten op. Eigenlijk is deze eerste hub uit die missie ontstaan! Deze zomer gaan de eerste robots al naar Frankrijk, waar ze uitgebreid worden getest en beoordeeld. Best spannend!’

Pixelfarming Robotics krijgt veel aanvragen voor de robot in het buitenland, maar richt zich in beginsel op Frankrijk, Engeland en Canada. ‘We zijn nieuw op de markt en staan aan de vooravond van onze internationale introductie’, legt Cindy uit. ‘We moeten nog alles leren over de geldende wetten en regels en subsidiemogelijkheden. We hopen dat de RVO en de ambassades ons hierbij kunnen helpen.’

Boost

Tijdens de handelsmissie maken de deelnemers kennis met het zakendoen in Canada, bezoeken ze verschillende bedrijven en worden ze gekoppeld aan potentiële nieuwe zakenpartners. De missie geeft volgens Sebastiaan ook een boost aan de samenwerking tussen Nederland en British Columbia. ‘De handelsmissie en de aanwezigheid van minister Schreinemacher benadrukt dat we onze afspraken serieus nemen. We werken graag samen aan agrarische innovatie, want met de uitdagingen waar we voorstaan hebben we elkaar hard nodig.’