Wat is de Groep van Twintig (G20)? Buitenlandse Zaken in begrijpelijke taal

Ministeries

De Groep van 20 (G20) komt elk jaar samen om economische onderwerpen te bespreken. Denk aan onderwerpen zoals handel, zekerheid van voedsel en medicijnen, en de gevolgen van klimaatverandering. Wat is de G20? En welke landen horen bij de G20? We leggen het uit.

Wat betekent G20?

G20 is de afkorting van De Groep van 20: een verzameling van twintig grote economieën in de wereld. Deze groep bestaat uit 19 landen, en de Europese Unie (EU). Samen staan de G20-landen voor ongeveer twee derde van de wereldbevolking, 85% van de wereldwijde inkomsten (bbp), en ruim 75% van de wereldhandel. Op jaarlijkse bijeenkomsten praten G20-landen over samenwerkingen, en zoeken zij naar oplossingen voor problemen in de wereldeconomie.

Waarom is de G20 er?

De G20 is opgericht om te zorgen voor meer economische samenwerking in de wereld. Waarom dat belangrijk is? Kijk bijvoorbeeld naar Nederland: ongeveer een derde van de Nederlandse inkomsten zijn te danken aan onze export. Afspraken en goede banden met andere landen (diplomatie) zijn ook voor ons van groot belang.

Wanneer is de G20 opgericht?

De G20 werd opgericht in 1999, na de Aziatische financiële crisis. Op dat moment waren de G20-bijeenkomsten een plek om te overleggen voor ministers van Financiën en centrale banken. Sinds de kredietcrisis van 2007 komen ook regeringsleiders op de bijeenkomsten. De G20 is inmiddels een van de belangrijkste fora ter wereld voor internationale economische samenwerking.

Wie zit er in de G20?

De leden van de G20 zijn: Argentinië, Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Indonesië, Italië, Japan, Mexico, Zuid-Korea, Rusland, Saudi‑Arabië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Zuid‑Afrika en de Europese Unie. De Afrikaanse Unie is in 2023 als lid van de G20 toegetreden.

Zit Nederland in de G20?

Nederland is geen vast lid van de G20. Wel is Nederland vaak als gast uitgenodigd op bijeenkomsten van de G20. Dat komt met name omdat Nederland voor veel landen een goede handelspartner is (Nederland is de 17e economie in de wereld), en de wereldhandel enorm belangrijk is voor Nederland.

Wat doet de G20?

In de G20 is ieder jaar een ander G20-lid voorzitter. De voorzitter bepaalt grotendeels wat er tijdens de bijeenkomst besproken gaat worden, en ook welke andere landen als gast worden uitgenodigd. De voorzitter nodigt meestal ook internationale organisaties uit, zoals de Verenigde Naties (VN), Internationaal Monetair Fonds (IMF), Wereldbank, Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), Wereldhandelsorganisatie (WTO), Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), Raad voor Financiële Stabiliteit (FSB) en Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD).

Een G20-jaar wordt afgesloten met een top (bijeenkomst) van regeringsleiders. Deelnemende landen proberen dan samen afspraken en actieplannen te maken. Bijvoorbeeld over het tegengaan van armoede, betaalbaar houden van voedsel en medicijnen, het voorkomen (en omgaan met de gevolgen) van klimaatverandering en andere economische kwesties van dat moment.

Onderwerpen die in de G20 besproken worden, komen daarna vaak ook bij andere internationale organisaties op de agenda – zoals bij de Verenigde Naties.