World Water Week: ‘Onze omgang met water moet fundamenteel veranderen’

Ministeries

Te veel, te weinig of juist te vies: bijna alle landen ter wereld hebben problemen met water. Ook Nederland. Tijdens de World Water Week, van 20 tot en met 24 augustus, kwamen mensen van over de hele wereld samen om te spreken over deze problemen en mogelijke oplossingen. Nederlands nieuwe Watergezant, Meike van Ginneken, was ook in Stockholm aanwezig.  

Vergroot afbeelding World Water Week
Watergezant Meike van Ginneken (links) bij de World Water Week in Stockholm.

Sinds 1991 komen duizenden beleidsmakers, ondernemers, wetenschappers, jongeren en activisten jaarlijks in de Zweedse hoofdstad samen voor de World Water Week. Tijdens de conferentie staan wereldwijde problemen op het gebied van water en mogelijke oplossingen centraal. Ook Nederlandse beleidsmakers van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Watergezant Meike van Ginneken namen dit jaar deel aan de conferentie.

Begin deze maand nam Meike het stokje over van Henk Ovink, Nederlands eerste Watergezant. Meike heeft ruim 25 jaar ervaring op het gebied van water, klimaat, energie en voedsel. Als Watergezant zet ze zich de komende jaren in om de waterambitie van Nederland te versterken en de internationale reputatie van Nederlandse kennis en kunde op het gebied van water verder te verbeteren.

VN-waterconferentie

De World Water Week bouwde verder op afspraken die zijn gemaakt tijdens de waterconferentie van de Verenigde Naties in New York, eerder dit jaar. Nederland organiseerde deze conferentie, samen met Tadzjikistan, om het belang van water wereldwijd hoger op de agenda te zetten. ‘In New York werd de wereld het eens over de Water Action Agenda. Nu is het tijd om in actie te komen en verder met de agenda aan de slag te gaan’, vertelt de Watergezant.

In deze Water Action Agenda staan ruim 800 afspraken en beloften om SDG6 - duurzaam waterbeheer en schoon water en sanitaire voorzieningen voor iedereen - te behalen. ‘Onze omgang met water moet fundamenteel veranderen’, legt Meike uit. ‘De wereldwijde watercyclus is uit balans: we gebruiken te veel water, er is te veel vervuiling en er zijn vaker tekorten. En juist arme gemeenschappen worden het hardst door de gevolgen hiervan geraakt. We moeten deze watercrisis oplossen, alleen dan kunnen we ook andere grote problemen zoals klimaatverandering en voedselzekerheid aanpakken.’

Nederlandse kennis en kunde

De World Water Week, waar beleidsmakers en deskundigen op het gebied van waterzekerheid bij elkaar komen, bood een uitgelezen kans om samen te werken aan oplossingen. ‘We hebben de waterkennis waar we in Nederland over beschikken getoond, maar leren ook veel van andere landen. Bijvoorbeeld over droogte, waar we in Nederland nog minder ervaring mee hebben’, vertelt Meike.

Nederland heeft internationaal een goede reputatie op het gebied van water, weet Meike. ‘Er is veel vraag naar de technische kennis van onze universiteiten en kennisinstellingen en de ervaringen met het Nederlandse waterbestuur, zoals onze waterschappen en drinkwaterbedrijven. Deze systemen kunnen niet een-op-een worden overgenomen in andere landen, maar kunnen wel inspireren.’

Vergroot afbeelding World Water Week
Meike nam deel aan een paneldiscussie tijdens de conferentie.

Vooruitgang

Volgens Meike is er de afgelopen decennia al veel vooruitgang geboekt op het gebied van water. Mede dankzij betere watervoorzieningen is kindersterfte bijvoorbeeld op het laagste niveau ooit. Ook hebben miljarden mensen nu toegang tot schoon drinkwater en overlijden mensen minder vaak tijdens overstromingen, met dank aan moderne waarschuwingssystemen.

Volgens Meike kunnen we veel leren van deze successen, maar moeten we ook streven naar verdere vooruitgang. ‘Water moet een belangrijk punt blijven op de politieke agenda. Ook in aanloop naar de klimaattop (COP28) in november dit jaar pleiten we voor water als een centraal thema, want water en klimaatverandering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.’