Zwitserland: uitstekende handelsrelatie met Nederland

Ministeries

Ondernemers kunnen in Zwitserland rekenen op ondersteuning van de Nederlandse ambassade in Bern. “Mijn collega Anita van Rozen en ik zijn de ogen en oren voor bedrijven”, zegt ambassademedewerker Saskia Harthoorn. “Voor exporteurs zien wij de grootste kansen in lifesciences & health, duurzame mobiliteit en circulaire economie. Aandachtspunt voor ondernemen in Zwitserland zijn de regels voor het te werk stellen van personeel.”

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van Buitenlandse Zaken
Saskia Harthoorn

Hoe zou je de handelsrelatie tussen Nederland en Zwitserland omschrijven?

“De handelsrelatie is uitstekend en laat een stijgende lijn zien. Dat geldt voor zowel de export naar als de import uit dit Alpenland. De waarde van de uitvoer bedroeg in 2021 ruim 7,5 miljard euro. Nederland voerde dat jaar voor zo’n 4,3 miljard euro uit Zwitserland in. Binnen de farmaceutische en machine-industrie wordt intensief handelgedreven. Bedrijven uit de financiële sector van beide landen weten elkaar ook goed te vinden.”

In welke sectoren liggen kansen voor Nederlandse ondernemers?

“De ambassade richt zich op drie specifieke sectoren die wij kansrijk achten: lifesciences & health, duurzame mobiliteit en circulaire economie. Zwitserland is wereldwijd een van de grootste spelers binnen de farmaceutische industrie. Bazel trekt hiermee partijen aan die zich bezighouden met onderzoek en innovatie, zoals toeleveranciers, start-ups, onderzoekers en ondernemers, universiteiten en financiers
(ecosysteem).

De Zwitserse gezondheidszorg is te duur. Steeds vaker wordt gebruikgemaakt van digitale toepassingen om zorg efficiënter, rendabeler en patiëntgerichter te organiseren. Daarom achten wij de sector lifesciences & health zeer kansrijk voor Nederlandse ondernemers. Bijvoorbeeld voor start-ups die apps voor verzekeraars of ziekenhuizen bouwen.

De sector duurzame mobiliteit biedt kansen nu Zwitserland vorig jaar een wet heeft aangenomen waarin de ambitie is opgenomen binnen vijf jaar een landelijk aaneensluitend en veilig fietsnetwerk te realiseren. Hier liggen kansen voor ondernemers met kennis en kunde op het gebied van mobiliteit, de aanleg van fietspaden en bewegwijzering.

Tot slot zien wij vraag naar expertise op het gebied van circulaire economie. En dan gaat het niet alleen om de vraag hoe je circulariteit realiseert in de bouw of voedselketen, maar ook hoe je de circulaire economie financiert. De Zwitsers zijn echt op zoek naar manieren om dit via publiek-private samenwerkingen te realiseren. Zoals dit in Nederland wordt aangejaagd door De Nederlandsche Bank met de Kopgroep Circulair Financieren. Deze kopgroep brengt partijen uit de financiële sector samen met één doel: circulair financieren de norm maken in 2030. Om de BV Nederland onder de aandacht te brengen in Zwitserland, nodigen wij regelmatig Nederlandse sprekers uit. Die positioneren we dan op Zwitserse evenementen.”

Wat betekent het voor ondernemers dat Zwitserland geen EU-land is en geen euro heeft?

“Dit betekent dat je als ondernemer meer tijd kwijt bent aan het uitzoeken van de wet- en regelgeving voordat je zaken kunt gaan doen. Het allerbelangrijkste waarin je je moet verdiepen, is de zogenaamde ‘flankerende maatregel’, die van toepassing is op het te werk stellen van medewerkers. In de bouw geldt bijvoorbeeld dat als je als buitenlandse ondernemer jouw personeel in Zwitserland laat werken, jij het Zwitserse
salarisniveau hanteert om Zwitsers niet uit de markt te duwen. En de salarissen zijn hier fors. Houd hier dus rekening mee als je offertes maakt; zet wat hoger in dan je gewend bent. Is het daardoor minder aantrekkelijk om hier te ondernemen? Zeker niet! Zwitserland is een rijk land waar bewoners en bedrijven geld over hebben voor kwaliteitsproducten en excellente dienstverlening.”

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Ministerie van Buitenlandse Zaken
Nederlandse tuinders bezoeken een filiaal van Migros, het grootste detailhandelsconcern van Zwitserland (tweede van rechts: Anita van Rozen).

Hoe ondersteunt de Nederlandse ambassade ondernemers?

“Mijn collega Anita van Rozen en ik wonen en werken hier respectievelijk al 14 en 24 jaar. Bedrijven die hier willen ondernemen, kunnen ons bellen en ons gebruiken als hun ogen en oren. Wij denken en lezen mee met de plannen van een ondernemer. Samen met RVO werken wij aan een ‘fietsmissie’ voor begin 2024 om de kansen in duurzame mobiliteit te verzilveren. Wij zijn ook proactief op zoek naar kansen voor Nederlandse sectoren. Zo hebben wij de Swiss Cyber Security Days onder de aandacht gebracht bij Security Delta (HSD) in Den Haag. Zij kijken nu naar de mogelijkheden om Nederlandse cybersecuritybedrijven aan te dragen voor deze Zwitserse bijeenkomst.”

Wat zijn de do’s en don’ts bij zakendoen met Zwitserland?

“Nederlandse ondernemers hebben een goede naam in Zwitserland. Je hoeft je dus niet anders te gedragen dan normaal. Zwitsers zijn wel afwachtender en de veranderingen gaan langzamer. Houd hier rekening mee, maar laat je er niet door afremmen. Zwitsers waarderen ons pragmatisme, maar lever wel kwaliteit. Want in dit rijke land zijn mensen minder gevoelig voor de prijs, maar ze willen wel topkwaliteit. Wil je zaken doen met het Zwitserse mkb, dan is het belangrijk je talen te spreken. In Zwitserland wordt Duits, Frans en Italiaans gesproken. Steeds meer Zwitsers spreken ook Engels. Het economische zwaartepunt van het land ligt in de Duitstalige regio. Hieronder vallen onder andere Bazel, Bern en Zürich.”

Dit artikel verscheen eerder in het september-nummer van Globe Magazine.