Samen voor een rechtvaardig, veilig Nederland

Een samenleving waarin iedereen veilig is. Waar ieders rechten worden gerespecteerd en beschermd – los van opvattingen of levensstijl. Een samenleving waar we meningsverschillen en ruzies op een rechtvaardige en daadkrachtige manier oplossen. Waar we mensen die de wet overtreden opsporen, vervolgen, berechten en bestraffen volgens duidelijke regels. Een samenleving waar een slachtoffer zich beschermd voelt, en waar diegene goede opvang en begeleiding krijgt. Waar ook anderen bescherming kunnen vinden wanneer die in hun land van herkomst ontbreekt. Voor die samenleving maken wij als ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) ons iedere dag sterk.

Beleid én praktijk, samen met onze partners

De Rijksoverheid zorgt voor effectief beleid en goede wet- en regelgeving. Met duizenden bevlogen collega’s in heel Nederland passen we die vervolgens in de praktijk toe bij de vele onderdelen en diensten van JenV. Denk maar aan de Dienst Justitiële Inrichtingen (de gevangenissen) of de Immigratie-en Naturalisatiedienst.

Naast onze collega’s werken talrijke mensen bij andere overheden, bedrijven en instellingen zij aan zij met ons aan een rechtvaardig en veilig Nederland. Dat is ook nodig; alleen mét elkaar lossen we de vele ingewikkelde vraagstukken op waarvoor we dagelijks komen te staan.

Bekijk de video over het werk van Carlijn, justitieel verpleegkundige bij de Penitentiaire Inrichting (PI) te Rotterdam:

Mijn naam is Carlijn.
Ik ben justitieel verpleegkundige bij DJI.
En ik werk in de PI Rotterdam, locatie De Schie.
Als justitieel verpleegkundige ben je samen met het hele medische team verantwoordelijk voor de zorg van de gedetineerden.
Wij doen medische intakes bij alle mensen die nieuw binnenkomen.
Mensen kunnen op de afdeling een verzoekbriefje invullen met hun klacht.
En dan roepen wij ze op voor ons spreekuur.
We lopen spoedjes.
Dus als er een spoedgeval is, dan gaan wij daar op af.
En zo hebben wij een heel uitgebreid takenpakket.
Ik ga even een rondje maken over de afdeling.
Ik vind het altijd belangrijk om 's ochtends even te horen wat er allemaal leeft op de afdeling.
En even kijken of ik nog iets voor iemand kan betekenen.
Ik doe dit werk, omdat ik het belangrijk vind dat iedereen zorg krijgt.
Iedereen in Nederland heeft recht op zorg.
Of je nou buiten loopt en een hele schone lei hebt, of hier binnen zit en een zwaar delict hebt gepleegd, iedereen heeft recht op zorg.
En ik vind het een fijn idee dat ik daar een steentje aan kan bijdragen.
Als mensen met ontslag gaan en de buitenwereld weer ingaan is het natuurlijk fijn als ze hun eigen medische zorg weer volledig oppakken.
En dat ze ook ziekte-inzicht hebben en dat ze weten wat ze moeten doen.
Dus wij proberen hier binnen zo veel mogelijk mensen hun eigen verantwoordelijkheid te geven voor wat betreft hun zorg.
Goed ziekte-inzicht te geven en medicatie afbouwen, methadon afbouwen tot ze helemaal afgebouwd zijn tot nul.
En mensen op die manier weer stabiel met ontslag te laten gaan uiteindelijk.
Ik ben er trots op als ik een detentie voor een gedetineerde mede goed kan laten verlopen.
Dat iemand zich hier rustig voelt, dat het goed met iemand gaat. Dat iemand gewoon naar zijn werk kan, dat iemand sociaal op de afdeling goed ligt.
En als je daar als medische dienst, als verpleegkundige, een steentje aan kan bijdragen in dat teamwork, want ook dat is juist ook weer teamwork.
Ja, dan ben ik daar altijd wel trots op als dat goed gaat.
 

Ons werk maakt het verschil

Als JenV’ers zijn we in ons werk steeds op zoek naar balans. Bijvoorbeeld tussen de rechten van slachtoffers en verdachten, of tussen veiligheid en privacy. Dat zijn lastige afwegingen, en we laten als dat kan graag zien waarom we bepaalde keuzes maken. Wat komt er bijvoorbeeld allemaal kijken bij de beslissing op een asielverzoek? En hoe stelt een onderzoeker van de Raad voor de Kinderbescherming vast wat er precies aan de hand is in een gezin?

Bekijk de video over het werk van Sara Abraha, Hoor- en beslismedewerkerbij de  Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND):

Ik ben bij iedere zaak gedreven om mensen recht te doen.
Ik ben Sara Abraha.
We zijn hier op Justitieel Complex Schiphol.
Ik werk hier voor de IND, de Immigratie- en Naturalisatiedienst.
Onderdeel van Veiligheid en Justitie.
Er wordt hier gehoord en beslist op asielaanvragen.

Ik haal even een dossier op bij de planning.
Hier is de dossierkast voor alle mensen die via de grensprocedure binnenkomen.

Je leest iemands verhaal, je kijkt of de identiteit vaststaat.
Of dat er twijfel over is.
Dat is het beginpunt.
En dan iemands verhaal.

Waarom heeft iemand z'n land verlaten?
Het is interessant, het is soms pijnlijk. Omdat er heel trieste verhalen bij zitten.
Dit is een van die gehoren, die heb ik eens of twee keer per jaar, dat je het zelf moeilijk drooghoudt.
Ik vind dat je wel een mensenmens moet zijn om hier te werken.

Mensen die een beroep doen op hun seksuele geaardheid dan heb je tijdens een gehoor bijna de hele dag, zo niet twee gesprekken over iemands seksualiteit.

Daar moet ik een zwart-witbeslissing in nemen.
Ja, dat is belangrijk in dit werk.
Dat je dat kan.

Ik ben geen helper. Ik ben ambtenaar.
Ik faciliteer, ik verleen een dienst.
Maar ik ben geen hulpverlener.
Het is erg leuk. Het is boeiend.
En belangrijk.

Trots

Bij JenV werken we hard aan een veilig, rechtvaardig Nederland. En met resultaat: Nederland staat de afgelopen jaren steevast in de top 10 van Europese en zelfs wereldwijde onafhankelijke onderzoeken naar indicatoren van een goed functionerende, veilige rechtsstaat. Daar werkt iedereen in onze samenleving aan mee, en als JenV vervullen we daarbij een bijzondere rol. Met recht een prestatie om trots op te zijn!