Commissie auteursrecht

De commissie auteursrecht is een adviescollege van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De commissie heeft tot taak de regering en beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren over wetgeving op het terrein van het auteursrecht en de naburige rechten met inbegrip van het databankenrecht. 

Samenstelling commissie auteursrecht

De commissie bestaat op dit moment uit zeven leden.

Voorzitter

  • mw. prof. mr. M.M.M. van Eechoud, hoogleraar informatierecht aan het Instituut voor Informatierecht van de Universiteit van Amsterdam en directeur van de Amsterdam Graduate School of Law

Leden

  • prof. mr. P.H. Blok, hoogleraar octrooirecht en privacyrecht verbonden aan het Centrum voor Intellectueel Eigendomsrecht van de Universiteit Utrecht en raadsheer bij het gerechtshof Den Haag
  • mr. H.M.H. Speyart, raadsheer in het gerechtshof Den Haag
  • mw. mr. T. Tanja-van den Broek, raadsheer in de Hoge Raad der Nederlanden
  • prof. mr. D.J.G. Visser, hoogleraar intellectueel eigendomsrecht aan de Universiteit Leiden en advocaat te Amsterdam
  • mr. M.E. Kingma, advocaat te Amsterdam
  • mr. D. Verhulst, advocaat te Amsterdam
  • dr. mr. S.J. van Gompel, hoogleraar intellectueel eigendomsrecht aan de VU te Amsterdam

Secretarissen

  • dr. mr. C.B. van der Net, raadadviseur en programmamanager auteursrecht Ministerie van Justitie en Veiligheid
  • mr. P. Teunissen, universitair docent intellectueel eigendomsrecht aan de Radboud universiteit

Documenten