Kamerbrief over voortgang integrale aanpak landelijk gebied, waaronder het NPLG

Minister Van der Wal-Zeggelink (Natuur en Stikstof) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van enkele onderwerpen uit voorgaande Kamerbrieven. Het gaat om de Kamerbrieven 'Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en de opvolging van de uitspraak van de Raad van State over Porthos' en 'Voortgang Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG)'. Een gelijkluidende brief wordt naar de Eerste Kamer gezonden.

Kamerbrief over voortgang integrale aanpak landelijk gebied, waaronder het NPLG (PDF | 20 pagina's | 1,1 MB)