Kamerbrief over stand van zaken nieuwkomersonderwijs

Minister Dijkgraaf (OCW) en minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in het onderwijs voor nieuwkomers. Het gaat daarbij om het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Zij bespreken de gezette stappen, het vervolg en de planning. Ook gaan zij in op 2 knelpunten in de nieuwkomersbekostiging.

Kamerbrief over stand van zaken nieuwkomersonderwijs