Evaluatie initiatiefwet Bisschop c.s

Het rapport evalueert de invloed van de wijzigingen in de Wet op het onderwijstoezicht (WOT) als gevolg van de initiatiefwet Bisschop c.s. op de toezichtpraktijk. Het gaat om het funderend onderwijs (basisonderwijs en voortgezet onderwijs) en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo).

Evaluatie initiatiefwet Bisschop c.s (PDF | 47 pagina's | 800 kB)