Beantwoording Kamervragen over wijziging Besluit kinderopvangtoeslag over gewerkte uren voor de ouder met een partner met Wlz-indicatie of een gedetineerde partner

Minister Van Gennip (SZW) beantwoordt vragen en opmerkingen over het ontwerpbesluit houdende de wijziging van het Besluit kinderopvangtoeslag. Gezinnen waarin 1 ouder werkt en de andere ouder een indicatie heeft voor de Wet langdurige zorg (Wlz), of is veroordeeld tot detentie, kunnen ook kinderopvangtoeslag aanvragen. De vragen zijn van de Kamerleden van de fracties van VVD, D66, CDA, PvdA, GroenLinks, SP en BBB.  Eenzelfde brief is ook naar de Eerste Kamer gestuurd.