Kamerbrief voortgang werkprogramma Personeel Niet in Loondienst

Minister Van Gennip (SZW), minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) en minister Wiersma (Primair en Voortgezet Onderwijs) informeren de Tweede Kamer over de voortgang van het werkprogramma Personeel Niet in Loondienst (PNIL). Doel van het PNIL-werkprogramma is duurzame arbeidsrelaties in de sectoren zorg, cultuur, onderwijs en kinderopvang stimuleren en schijnzelfstandigheid in deze sectoren voorkomen.

Kamerbrief voortgang werkprogramma Personeel Niet in Loondienst