Kamerbrief over stand van zaken COVID-19

Minister De Jonge informeert de Tweede Kamer over de actuele stand van zaken met betrekking tot de uitbraak van COVID-19. Hij schrijft de brief mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport, de minister van Justitie en Veiligheid, de minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media, de minister voor Landbouw, Natuur, en Voedselkwaliteit, de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.