Kamerbrief voortgang jeugdbeleid

Staatssecretaris Blokhuis (VWS) en minister Dekker (Rechtsbescherming) beschrijven een aantal actuele ontwikkelingen in het jeugdbeleid. Ook gaan zij in op de ontwikkelingen van De Hoenderloo Groep, de stand van zaken rond de jeugdbescherming, de stand van zaken rond moties over de transformatie naar kleinschaligheid, en andere openstaande moties en toezeggingen aan de Tweede Kamer.

Kamerbrief voortgang jeugdbeleid (PDF | 19 pagina's | 1,1 MB)

Bijlagen