Samenvatting sessies werkprogramma PNIL

Dit document geeft per hoofdthema van het werkprogramma Personeel Niet in Loondienst (PNIL) weer wat er binnen het werkprogramma aan de orde is gekomen. De hoofdthema's van het werkprogramma zijn (regionale) samenwerkingsverbanden, modern werkgeverschap, sectorale afspraken en generieke maatregelen.

Samenvatting sessies werkprogramma PNIL