Hoe word ik pleegouder?

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om pleegouder te worden. De pleegzorgorganisatie beoordeelt uw aanmelding. En begeleidt de plaatsing van een pleegkind.

1. Check of u voldoet aan de voorwaarden

Het maakt niet uit of u getrouwd of alleenstaand bent of kinderen heeft. Het is wel belangrijk dat u een kind structuur, warmte en veiligheid kunt bieden. En u moet voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U bent minimaal 21 jaar;
  • U heeft een stabiele leefsituatie;
  • U krijgt een Verklaring van geen bezwaar van de Raad voor de Kinderbescherming.

Soms maakt een medische verklaring deel uit van de procedure om pleegouder te worden.

2. Test en informatie pleegouderschap

Op de website van Pleegzorg Nederland staat de pleegoudertest. Hiermee kunt u nagaan of u een geschikte pleegouder kunt zijn. Heeft u belangstelling voor het pleegouderschap, dan kunt u een informatiepakket over pleegzorg aanvragen. Hierin staat onder andere waar u in de buurt een informatieavond kunt bijwonen.

3. Bezoek een informatieavond

Na de informatieavond kunt u zich aanmelden als aspirant-pleegouder.

4. Meld u aan als aspirant-pleegouder

Voldoet u aan de voorwaarden om pleegouder te kunnen worden en bent u naar een informatieavond geweest? Dan kunt u zich aanmelden als aspirant-pleegouder.

Introductieprogramma

Als aspirant-pleegouder doet u mee aan een introductieprogramma. Een medewerker van de pleegzorgorganisatie bezoekt u thuis en praat met u over de mogelijkheden en uw voorkeuren. Vindt de pleegzorginstelling u geschikt als pleegouder? Dan komt u in het bestand van beschikbare pleegouders.

Onderzoek Raad voor de Kinderbescherming

Om pleegouder te worden heeft u een Verklaring van Geen Bezwaar (VGB) nodig van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK). Dit heeft u al nodig voordat de pleegzorgorganisatie met het onderzoek start. De pleegzorgorganisatie heeft de VGB nodig om te beoordelen of u geschikt bent als pleegouder.

De RvdK kijkt in het zogenoemde strafbladarchief (Justitieel documentatieregister). Ook kijkt de RvdK in het eigen archief. De RvdK controleert of er risico's zijn bij de opvoeding van pleegkinderen. De RvdK onderzoekt niet alleen uw verleden. Maar dat van anderen die op uw adres wonen en 12 jaar of ouder zijn.

Kennismaken met pleegkind

De pleegzorgorganisatie beslist of u een pleegkind krijgt toegewezen. Een pleegkind wordt alleen bij u geplaatst als uw gezin goed bij het kind past. Daarom maakt u eerst kennis met het kind. Als dit goed verloopt, worden afspraken gemaakt over het contact tussen u en het pleegkind. Ook maakt de pleegzorginstelling afspraken met u over de begeleiding en de beoordeling na afloop van de plaatsing.

Bij een crisissituatie geldt een andere procedure. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met Jeugdzorg Nederland.

Pleegouder worden: wat moet u regelen?

Wilt u pleegouder worden? Vul een aantal vragen in en bekijk wat u moet regelen als u pleegouder wilt worden.

Begeleiding van het pleeggezin

Als een pleegkind in uw gezin komt, krijgen u en uw gezin begeleiding van een pleegzorgbegeleider. Dat is een maatschappelijk werker van de pleegzorgorganisatie die het kind bij u in huis heeft geplaatst. De pleegzorgbegeleider is het aanspreekpunt voor opvoedingsvragen en allerlei praktische zaken. Ook tijdens de periode van pleegzorg. Hij of zij onderhoudt ook het contact met de ouders en met de Kinderbescherming als dat nodig is.