Overheidsaanbestedingen

In het associatieakkoord hebben de EU en Oekraïne afspraken gemaakt over de toegang tot elkaars markten voor overheidsopdrachten. Dit gebeurt op basis van het beginsel van nationale behandeling. 

De bedoeling is dat bedrijven in de EU en Oekraïne op een gelijkwaardige basis meedingen naar overheidsopdrachten van elkaar. Uitzondering hierop vormen defensieopdrachten.

Ook zal Oekraïne aan de huidige en toekomstige EU-wetgeving over publieke aanbestedingen gaan voldoen.

Voordelen voor Nederlandse bedrijven

Sinds 1 januari 2016  zijn de handelsparagrafen van het Associatieakkoord voorlopig toegepast. Nederlandse ondernemers kunnen daardoor deelnemen aan het aanbestedingsproces van Oekraïense overheidsopdrachten. Nederlandse bedrijven en Oekraïense bedrijven krijgen dezelfde behandeling, zonder beperkingen.