Hoe kan ik als ondernemer maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Als ondernemer kunt u zelf maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). U kunt daarvoor gebruik maken van richtlijnen en hulpmiddelen van de overheid.

Richtlijnen en hulpmiddelen MVO

Als u als ondernemer maatschappelijk verantwoord wil ondernemen, kunt u gebruik maken van:

 • OESO-richtlijnen

  OESO-richtlijnen zijn de belangrijkste richtlijnen voor MVO in Nederland. Ze gaan onder meer over milieubewuste productie. En over de bestrijding van corruptie, ongelijke behandeling van man en vrouw, dwangarbeid en uitbuiting. U kunt hulp krijgen van het Nationaal Contact Punt (NCP) om de richtlijnen in praktijk te brengen.
 • Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

  De Handreiking voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen van de OESO geeft u praktische handvatten om Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) in de praktijk toe te passen.
 • MVO Risico Checker

  Met de MVO Risico Checker ziet u welke richtlijnen en gedragscodes voor uw sector van toepassing zijn.
 • ISO 26000-richtlijnen

  De ISO 26000-richtlijnen zijn praktische adviezen over MVO voor bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en vakbonden. Bijvoorbeeld over energiebesparing, tegengaan van discriminatie op de werkvloer en eerlijke informatie voor consumenten. U kunt als ondernemer een scan doen om te kijken of uw organisatie al werkt volgende ISO-richtlijnen.
 • MVO-wegwijzer ISO 26000

  De MVO-wegwijzer ISO 26000 laat zien hoe u ISO 26000 in de bedrijfsvoering kunt opnemen.
 • MVO-stappenplan van MVO Nederland

  Het MVO-stappenplan helpt u om met MVO aan de slag te gaan.
 • Brochure Eerlijk zakendoen, zonder corruptie

  In de brochure van de Rijksoverheid Eerlijk zakendoen, zonder corruptie leest u wat u kunt doen tegen corruptie.
 • Global Compact van de Verenigde Naties

  De Global Compact is een wereldwijd netwerk van bedrijven. De bedrijven zetten zich in voor mensenrechten, arbeidsomstandigheden, milieubescherming en corruptiebestrijding.
 • Eco Management and Audit Scheme van de Europese Commissie

  Eco Management and Audit Scheme (EMAS) is een hulpmiddel waarmee u het milieubeleid van uw bedrijf kunt verbeteren.
 • Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen

  De Stichting Coördinatie Certificatie Milieuzorgsystemen (SCCM) ondersteunt uw bedrijf bij de verbetering van uw (interne) milieubeleid.
 • Corporate Social Responsibility passport

  Het CSR Passport (Engelstalig) beschrijft duidelijk wat MVO is en hoe u het kunt toepassen bij internationaal zakendoen. Het is ook een handige gids om buitenlandse zakenpartners te informeren over MVO.

Praktijkvoorbeelden MVO

Op de site van MVO Nederland staan praktijkvoorbeelden over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.