Welke erkende talen heeft Nederland?

Nederlands is de officiële taal van Nederland. Het Fries is tweede officiële taal in de provincie Fryslân. Op Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES-eilanden) zijn naast Nederlands ook Papiaments en Engels erkend als officiële talen. Nederland heeft via Europese afspraken Limburgs, Nedersaksisch, Jiddisj en Sinti-Romanes als regionale of non-territoriale taal erkend.

Fries

Fries en Nederlands zijn de officiële talen in de provincie Fryslân. Friese burgers hebben het recht om hun eigen taal (Nederlands of Fries) te gebruiken. Bijvoorbeeld in de rechtszaal of in contact met de gemeente. Dat is geregeld in de Wet gebruik Friese taal.

De wet bepaalt ook hoe in het rechtsverkeer de eed of belofte in het Fries wordt afgenomen. En hoe Friese gemeenten regels en een beleidsplan moeten opstellen voor het gebruik van de Friese taal.

Het Fries is een gestandaardiseerde taal. De provincie stelt in overleg met de Fryske Akademy de spelling van het Fries vast.

Papiaments en Engels

Op de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba (BES-eilanden) is Nederlands de officiële taal. Op Bonaire wordt veel Papiaments gesproken, op Saba en Sint-Eustatius veel Engels. De talen Papiaments en Engels mogen gebruikt worden in:

  • het onderwijs;
  • het contact met de overheid;
  • de rechtspraak.

Meer informatie over het Papiaments en het Engels vindt u in een overzicht van wet- en regelgeving inzake het Papiaments en het Engels op de BES-eilanden.

Nedersaksisch en Limburgs

Het Nedersaksisch (in 1996) en het Limburgs (in 1997) zijn erkend als regionale talen onder het Europees Handvest. Door deze erkenning kunnen betrokken provincies en gemeenten een eigen beleid voor deze regionale talen voeren. Daarmee bevorderen zij het cultureel erfgoed van Nederland. Zij geven bijvoorbeeld subsidies aan lokale toneelverenigingen. Of aan regionale omroepen die voor een deel in deze talen uitzenden.

Het Limburgs en het Nedersaksisch zijn niet-gestandaardiseerde talen. Zo kent het Nedersaksisch verschillende varianten. Waaronder het Gronings, het Drents en het Twents.

In het convenant Nedersaksisch hebben BZK en regionale bestuurders van Noordoost Nederland afspraken gemaakt om samen te werken aan het behoud van de Nedersaksische taal.

Jiddisj en de talen van Roma en Sinti

Het Jiddisj en het Sinti-Romanes zijn in 1996 door Nederland erkend als non-territoriale talen. De sprekers wonen verspreid over Nederland maar ook in andere Europese landen. Zo wonen er bijvoorbeeld ook Sinti en Roma in onze buurlanden.