Kan ik als teler een vergunning aanvragen om mee te doen aan het wietexperiment?

Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen om als teler mee te doen aan het experiment gesloten coffeeshopketen.

Tussen 1 juli en 28 juli 2020 kon u een aanvraag indienen om als teler mee te doen aan het experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment).  Het is niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Heeft u uw aanvraag ingediend tussen 1 juli en 28 juli 2020? U krijgt bericht wanneer uw aanvraag is ontvangen. Ook krijgt u bericht als uw aanvraag wordt afgewezen. Zijn er nog andere documenten nodig in uw aanvraag? Dan ontvangt u een verzoek om deze alsnog aan te leveren. Als u het verzoek heeft ontvangen heeft u hier 2 weken de tijd voor.

Er kunnen maximaal 10 telers deelnemen aan het experiment. Als er meer goedgekeurde aanvragen zijn, kan er een loting plaatsvinden. Deelnemers aan de loting worden op de hoogte gesteld van de uitslag.

Beoordeling van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld namens de minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid. Zij bekijken of uw aanvraag voldoet aan alle eisen zoals beschreven in de wet- en regelgeving:

De selectieprocedure bestaat uit de volgende stappen:

Een formele toets: de ministeries controleren of alle aanvragen compleet zijn en op de juiste manier zijn ingediend.

  • Een materiële toets: de ministeries controleren de inhoud van alle ingediende stukken. Voldoen deze aan alle criteria zoals omschreven in de wet- en regelgeving.
  • Een advies vanuit burgermeesters van de gemeenten waar aanvragers hun teeltlocatie willen vestigen.
  • Een loting; als er meer dan 10 goedgekeurde aanvragen zijn.
  • Een onderzoek volgens de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob). Als u een aanvraag heeft ingediend, kunt u alvast het Bibob-onderzoek voorbereiden.

De Rijksoverheid wijst uiteindelijk maximaal 10 telers aan.

Onderdelen aanvraagformulier voor telers

Het aanvraagformulier bestaat uit 5 onderdelen en een aantal bijlagen. Bekijk ook de extra uitleg over het invullen van de documenten en het aanvraagformulier.

In de aanvraagformulieren wordt ook om een aantal bijlagen gevraagd, waaronder:

Meer informatie het aanvragen van een vergunning

Bekijk meer informatie over de aanvraag- en selectieprocedure. Of bekijk de veelgestelde vragen over het aanvragen van een vergunning