Hoe kan ik als teler een vergunning aanvragen om mee te doen aan het wietexperiment?

Als u als teler mee wilt doen aan het experiment gesloten coffeeshopketen (wietexperiment), vraagt u vanaf 1 juli 2020 een vergunning aan. Bij de aanvraag moet u een aantal documenten inleveren. Zoals een ondernemingsplan, een teeltplan en een bedrijfsplan. U kunt de aanvraag alvast voorbereiden.

Voorwaarden om in aanmerking te komen

De volgende personen kunnen een aanvraag indienen:

 • Inwoners van Nederland (ingezetenen) met een bedrijf in Nederland;
 • Of rechtspersonen (zoals een bv of nv) met een Nederlands adres.

Ook moet u als teler aan een aantal voorwaarden voldoen, om in aanmerking te komen voor het wietexperiment:

 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd.
 • U heeft al een bedrijfslocatie in Nederland of u heeft een locatie in Nederland op het oog waar u hennep en/of hasjiesj wilt telen.
 • U bent in het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
  Het is belangrijk dat u de VOG zo snel mogelijk aanvraagt. Het kan namelijk een paar weken duren voor u de VOG ontvangt. De VOG moet u meesturen met uw aanvraag.

Onderdelen aanvraagformulier voor telers

Het aanvraagformulier bestaat uit 5 onderdelen en een aantal bijlagen. Uw aanvraag wordt alleen in behandeling genomen als u deze compleet en naar waarheid invult. Het is dus ook belangrijk om alle bijlagen in te leveren.

Alle 5 onderdelen zijn beschikbaar als pdf met invulbare velden. Deze kunt u alvast downloaden en voorbereiden. Bekijk ook alvast de extra uitleg over het invullen van de documenten en het aanvraagformulier.

Onderdeel 1: algemene informatie

In het eerste deel van het formulier vult u algemene gegevens in. Zoals het aanvragende bedrijf, een contactpersoon en een wettelijk vertegenwoordiger.

Bijlagen bij onderdeel 1:

 • Verklaring Omtrent Gedrag (VOG);
 • bewijsstuk wettelijke vertegenwoordiger, bijvoorbeeld een uittreksel uit het Handelsregister of een volmacht;
 • organigram, als uw bedrijf onderdeel is van een ander bedrijf (bijv. moeder-dochtermaatschappij);
 • uittreksel uit de Basisregistratie personen (BRP), als uw bedrijf een eenmanszaak is (natuurlijk persoon).

Onderdeel 2: teeltlocatie

U beantwoordt een aantal vragen over de locatie(s) waar u van plan bent de hennep en/of hasjiesj te produceren (teeltlocatie). Deze locatie hoeft nog niet in uw bezit te zijn.

Bijlagen bij onderdeel 2:

 • Een plattegrond van iedere teeltlocatie.

Onderdeel 3: teeltplan

Met het teeltplan laat u zien hoe u de hennep en/of hasjiesj wilt telen en produceren. Dat doet u in ieder geval door aan te geven:

 • hoeveel kilo hennep en/of hasjiesj u kunt produceren op jaarbasis;
 • hoeveel variaties u verwacht te produceren. 

Ook onderbouwt u: 

 • hoe u minimaal 6500 kilo droge hennep op jaarbasis kunt produceren;
 • hoe u in ieder geval 10 verschillen soorten hennep en/of hasjiesj kunt produceren.

 U onderbouwt uw teeltervaring zo veel mogelijk.

Bijlage bij onderdeel 3:

 • Onderbouwing teeltervaring.

Onderdeel 4: bedrijfsplan

In het 4e onderdeel laat u zien hoe u uw bedrijf financieel vorm wilt geven. En hoe u de bedrijfsvoering en -administratie wilt inrichten.

Bijlagen bij onderdeel 4:

Onderdeel 5: beveiligingsplan

Hierin maakt u duidelijk hoe u uw bedrijf wilt beveiligen. En hoe u de hennep en/of hasjiesj veilig opslaat en vervoert naar de coffeeshop(s) waar u aan levert.

Uw aanvraag indienen vanaf 1 juli 2020

Van 1 juli tot en met 28 juli 2020 kunt u als teler een aanvraag indienen. Dit doet u het liefst digitaal, maar het kan ook schriftelijk. Een digitale aanvraag wordt sneller verwerkt. Aanvragen die te vroeg of te laat worden ingediend, worden niet in behandeling genomen.

De hierboven genoemde onderdelen en bijlagen zijn de basis van uw aanvraag. U uploadt de onderdelen in een digitaal aanvraagformulier. In het formulier uploadt u:

 • Onderdeel 1 t/m 5 van de aanvraag als ingevulde pdf.
 • Alle gevraagde bijlagen.

Indienen volgens format

Onderdelen 1 t/m 5 vult u in volgens een vast format. Dat geldt ook voor een aantal bijlagen, bijvoorbeeld de begroting. Als u geen gebruik maakt van deze formats, wordt uw aanvraag afgewezen. Alle formats vindt u hierboven.

Ook bij een schriftelijke aanvraag, maakt u gebruik van de formats. U vult deze digitaal in (niet handgeschreven), print deze uit en stuurt ze op. Het adres voor aanlevering vindt u vanaf 1 juli op deze pagina. Houd er rekening mee dat een schriftelijke aanvraag een langere verwerkingstijd heeft, dan een digitale aanvraag.

Beoordeling van uw aanvraag

Uw aanvraag wordt beoordeeld namens de minister voor Medische Zorg en Sport en de minister van Justitie en Veiligheid. Zij bekijken of uw aanvraag voldoet aan alle eisen zoals beschreven in de wet- en regelgeving:

Ook vindt er een Bibob-onderzoek plaats. U kunt het Bibob-onderzoek alvast voorbereiden.

De Rijksoverheid wijst uiteindelijk maximaal 10 telers aan.

Meer informatie het aanvragen van een vergunning

Bekijk meer informatie over de aanvraag- en selectieprocedure. Of bekijk de veelgestelde vragen over het aanvragen van een vergunning