Integere en dienstbare bankensector

Banken moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zich dienstbaar opstellen aan consumenten en bedrijven. Zo kunnen zij het vertrouwen in de sector herwinnen. Beloningsbeleid speelt daarbij een belangrijke rol. De overheid draagt met een aantal maatregelen bij aan het herstel van vertrouwen.

Bankierseed

De bankierseed (en bankiersbelofte) geldt sinds 1 april 2015 voor alle bankmedewerkers. Daarmee geven de medewerkers uitdrukkelijk aandacht aan het belang van hun maatschappelijke rol. Ze beloven de belangen van aandeelhouders, klanten en de samenleving zorgvuldig af te wegen. De bankierseed of -belofte gold tot april 2015 alleen voor bestuurders en commissarissen.

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) houden toezicht op de eedaflegging en de naleving. Zij kunnen maatregelen nemen als dat nodig is, bijvoorbeeld een boete. Bij bestuurders en commissarissen is ontslag de uiterste maatregel.

Uitbreiding screening medewerkers

De geschiktheids- en betrouwbaarheidstoetsing door de toezichthouders wordt uitgebreid. De screening gaat ook gelden voor medewerkers die verantwoordelijk zijn voor transacties met grote financiële risico’s.

Verdere versobering beloningsbeleid

De Rijksoverheid scherpt het beloningsbeleid binnen de financiële sector aan. Zo zijn banken en verzekeraars verplicht een beheerst beloningsbeleid te voeren. Dit moet buitensporige beloningen en beloningsprikkels tegengaan.

Tuchtrecht voor alle bankmedewerkers

Het kabinet heeft tuchtrecht ingevoerd voor alle medewerkers in de bankensector. Hiermee ondersteunt het kabinet het initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Het kabinet vindt het belangrijk dat de sector het tuchtrecht zelf organiseert.

Het tuchtrecht geldt voor nieuwe medewerkers sinds 1 april 2015. En voor bestaande medewerkers sinds 1 april 2016.