Plan van aanpak - herijking van het gemeentefonds sociaal domein

Onderzoeksbureau Andersson Elffers Felix (AEF) leidt het onderzoek naar de nieuwe verdeling voor het sociaal domein. Hun werkwijze staat beschreven in het plan van aanpak.

Plan van aanpak - herijking van het gemeentefonds sociaal domein (PDF | 5 pagina's | 441 kB)