Aanpak fraude met persoonsgebonden budget (pgb)

Het persoonsgebonden budget (pgb) is oorspronkelijk bedacht voor mensen met beperkingen. Zij hebben zorg nodig en kunnen daarvoor niet terecht bij bestaande zorg in natura. De laatste jaren zijn er gevallen van fraude met pgb geweest. De overheid neemt (verdere) maatregelen om deze fraude tegen te gaan.

Genomen maatregelen tegen fraude

Ondanks de al genomen maatregelen om fraude met pgb’s tegen te gaan, is het probleem nog niet opgelost. Voorbeelden van genomen maatregelen tegen fraude zijn:

 • bewuste-keuze-gesprekken;
 • het uitvoeren van huisbezoeken;
 • het invoeren van het trekkingsrecht;
 • het aanscherpen van de weigeringsgronden.

Deze maatregelen maken het lastiger voor fraudeurs, maar bieden geen volledige oplossing voor het probleem. Op papier kan de administratie kloppen. Maar in werkelijkheid is het moeilijk te achterhalen wat daadwerkelijk is geleverd aan zorg. En of de declaraties dus kloppen. Pgb-fraudeurs maken gebruik van deze ruimte.

Fraude met pgb’s verder tegengaan

In het Programma Rechtmatige Zorg wordt fraude met het pgb op meerdere manieren aangepakt, zoals:

 • Een beleidsverkenning uitvoeren:
  In de beleidsverkenning wordt onderzocht hoe ervoor gezorgd kan worden dat de juiste mensen een pgb hebben . Ook wordt de kwaliteit van de pgb onderzocht. Deze beleidsverkenning is gestart in het voorjaar van 2018 en is eind 2018 klaar.
 • Invoeren van portaal pgb 2.0:
  In het nieuwe systeem worden er zoveel mogelijk controles geautomatiseerd.
 • Uitvoeren handhavingstrategie pgb:
  De handhavingsorganisaties hebben een handhavingsstrategie opgesteld. Hierin richten de partijen zich op 3 gebieden:
  1. De combinatie van wonen en zorg;
  2. Onvoldoende zorg in relatie tot kwetsbare budgethouders;
  3. Wijkverpleging.
 • Versterken controle en handhaving door gemeenten.