Waar kan ik terecht met zorgen om een persoon met verward of onbegrepen gedrag?

U bent bezorgd over uw buurtgenoot, vriend of iemand uit uw familie die zich mogelijk in een verontrustende situatie bevindt. Er is geen sprake van spoed, maar u wilt uw zorgen wel uiten. Dan kunt u bellen met het landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag op 0800 – 1205. Bel in een spoedsituatie altijd 112.

Hoe herken ik zorgwekkend gedrag?

De groep mensen die verward of onbegrepen gedrag vertoont, is divers. Soms lopen mensen vast in hun leven, maar vragen ze geen hulp. Het kan gaan om personen met een verslaving, een verstandelijke beperking of andere psychische problemen.

Daarnaast kan er sprake zijn van schulden, dakloosheid, een vervuild huis of een sociaal isolement. Vaak zorgt een opeenstapeling van problemen ervoor dat mensen de grip op hun leven (dreigen te) verliezen. Hierdoor kunnen zij verward of onbegrepen gedrag vertonen. 

Wat door iemand als zorgwekkend wordt ervaren, hoeft niet voor een ander te gelden. Ziet u reden om uw zorgen te uiten? Twijfel dan niet en neem contact op met het Meldpunt. Uw zorgen worden dan gehoord en de persoon waarover u belt, krijgt passende hulp als dit nodig is.

Wat gebeurt er als ik met het landelijk Meldpunt Zorgwekkend Gedrag bel?

Wanneer u het landelijk Meldpunt belt, wordt u doorverbonden met een meldpunt in uw wijk, stad of regio. Een medewerker bij het meldpunt geeft u dan advies. Of onderzoekt of er hulp kan worden geboden aan de persoon waarover u belt. Ook krijgt u advies over welke stappen u zelf kunt ondernemen om deze persoon te helpen.

Mogelijk ziet het lokale of regionale meldpunt reden om de situatie verder te verkennen. De medewerker van met meldpunt bespreekt met u hoe de melding verder wordt opgepakt. Het is goed om vooraf te bedenken of u anoniem wilt blijven voor de persoon over wie u zorgen heeft.  

Ervaringsverhalen